Ett av Sydamerikas största länder, Argentina har svårt att betala sina räntor.En räntebetalning à 500 miljoner USA-dollar (cirka 5 miljarder kronor) som skulle ha gjorts på i veckan gjordes aldrig meddelar landets regering.

“Argentina har beslutat sig för att använda den lagstadgade tidsfristen”, skriver finansdepartementet, och hänvisar till den månadslång frist att betala som finns i lånevillkoren.

När ett land som Argentina har svårt att betala sina räntor får det emellertid landets internationella långivare att dra åt sig öronen. Redan nu finns det en oro för att Argentina skall stå inför ännu en ekonomisk kollaps eftersom landets skuldbörda betecknas som ohållbar. Den argentinska regeringen har föreslagit långivarnaen omstrukturering av obligationsskulder på 65 miljarder dollar. Långivarna har emellertid valt att tacka nej till detta.

Argentina har flera gånger tidigare ställt in betalningarna, och landet är fortsatt hårt skuldsatt, något som knappast blir bättre under Coronakrisen.