Almi Invest investerar 2,5 miljoner svenska kronor i TrackPaw Scientific. Den nya finansiering ger TrackPaw Scientific möjligheten att öka sin utvecklingshastighet ytterligare. Under kommande sju månaderna planeras en prototyp testas med ledande globala läkemedelsföretag och en internationell kontraktforskningsorganisation. Efter det kommer utvecklingsarbetet att fortsätta med målet att genomföra större valideringstester nästa år.

– Bolagets produktidé är den första i sitt slag när det kommer till prekliniska observationer. Affärsidén kommer från min egenupplevda frustration som preklinisk forskare, där jag såg hur forskningsförsök haltade på grund av bristen på ett kontinuerligt övervakningssystem, vilket ofta ledde till återvändsgränder och tidskrävande omstarter, säger Liza Tchapanova, preklinisk forskare, grundare och VD i TrackPaw Scientific AB.

– Det har under lång tid funnits ett behov av och en efterfrågan kring förbättrad monitorering av preklinisk forskning. TrackPaw erbjuder en unik lösning och detta i kombination med tidiga kontakter med stora aktörer inom området ger goda förutsättningar för en effektiv marknadsetablering och hög tillväxt, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest.

TrackPaw Scientific utvecklar tekniker för att digitalisera preklinisk läkemedelsutveckling genom att kombinera maskininlärning och sensorteknik för kontinuerlig övervakning av pågående forskningsprojekt. Detta bidrar till bättre tolkning av forskningsresultat och effektivare utnyttjande av personalresurser inom prekliniska laboratoriemiljöer. Totalbeloppet för investeringen uppgår till 5,1 miljoner SEK och genomförs genom en nyemission. Investeringen görs tillsammans med LU Holding AB, Spotlight-noterade investmentbolaget I Love Lund AB, samt ett flertal ängelinvesterare inklusive styrelseledamöter.