Transport utökar blockaden mot Tesla. I en dramatisk eskalering av den pågående arbetsmarknadskonflikten har Svenska Transportarbetareförbundet utannonserat en blockad mot lossning och lastning av Teslabilar i samtliga hamnar i Sverige. Denna åtgärd är en direkt sympatiaktion till stöd för IF Metall och deras förhandlingar med TM Sweden AB, Teslas svenska filial.

Blockaden, som inledningsvis påverkade fyra svenska hamnar, har nu vuxit till en omfattande aktion där inga Teslafordon kommer att hanteras från och med fredagen den 17 november kl 12.00. Detta följer på en första blockad som effektuerades i dag, den 7 november kl 12.00.

“Nu trappar vi upp konflikten. Det blir totalt stopp för Teslabilar i alla Sveriges hamnar. Vi har fått signaler om att Tesla-bilar planeras om till andra svenska hamnar och den möjligheten stänger vi nu helt. Vi har givetvis ytterligare planer på motåtgärder för att få Tesla att teckna kollektivavtal,” förklarar Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Denna aktion markerar en ny fas i konflikten där fackförbunden tar till allt starkare metoder för att förmå arbetsgivarna till förhandling om kollektivavtal. IF Metall har under en tid försökt få TM Sweden AB att teckna avtal, utan framgång. Transportarbetareförbundets beslut att utöka sin sympatiaktion är ett tydligt tecken på solidariteten inom den svenska fackföreningsrörelsen.

Trots att blockaden är målinriktad mot Teslabilar, fortsätter annat arbete i hamnarna som vanligt. Syftet med åtgärderna är tydligt – att utöva tryck på Tesla för att komma till förhandlingsbordet och ingå i kollektivavtal som skyddar arbetstagarnas rättigheter. Sympatiåtgärderna står fast tills vidare information meddelas eller tills ett avtal har tecknats mellan IF Metall och TM Sweden AB.

Denna konflikt belyser en djupare frågeställning om den globala bilindustrins ansvar mot arbetstagarna i de länder där de verkar. Med Teslas växande närvaro i Sverige, kommer företagets arbetsförhållanden och kontraktspolitik under allt starkare granskning.

Från en bredare perspektiv öppnar denna konflikt upp för diskussioner kring arbetsrätt och globaliseringens påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Hur kommer denna blockad att påverka Teslas verksamhet och vilken effekt får den för svenska hamnarbetare och för fackföreningsrörelsen? Tiden fram till den 17 november kommer att vara avgörande för båda parter i denna konflikt, och resultatet kan få långtgående konsekvenser för den industriella relationen i Sverige.

Läs mer på Transports hemsida.