Kommunikationstjänstebolaget Sinch är dagens tydliga vinnare bland OMXS30-bolagen. Sinch rusar 17,7 procent till 22 SEK/aktie på förmiddagen efter sin kvartalsredogörelse. Omsättningen kom in på 7 265 MSEK (7 196) vilket var något lägre än förväntansbilden som låg på 7 457 enligt Factsets analytikerkonsensus. Den organiska nettoomsättningen i lokal valuta och exklusive förvärv var -4 procent under perioden.

“I kvartalet har vi sett en fortsatt negativ påverkan av den försvagade konjunkturen som har haft en dämpande effekt på volymer och nettoomsättning inom flera segment”, skriver Sinch i kvartalsrapporten.

Utdrag från kvartalsrapporten

Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 7 265 MSEK (7 196).

Bruttoresultatet ökade med 3 procent till 2 433 MSEK (2 361).

EBITDA ökade med 5 procent till 848 MSEK (808).

Justerad EBITDA ökade med 5 procent till 943 MSEK (901).

Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (-4 765).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,05 SEK (-5,69) och efter utspädning till 0,05 SEK (-5,69).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 862 MSEK (727).

Under kvartalets gång meddelade Sinch att man planerar att införa en ny affärsmodell för att öka den organiska tillväxten. Den nya modellen innebär ett ökat fokus på kunder, göra det enklare att kors- och medförsäljning och drar nytta av företagets globala skalfördelar inom produktutveckling och forskning och utveckling. Implementering av den nya modellen innebär att flera förvärvade enheter integreras i gemensamma organisationer för att skapa effektivitetsvinster och kostnadssynergier som kan återinvesteras i tillväxtinitiativ.

“Återigen fokusera på tillväxt”

“Sedan mitten av 2022 har vi målmedvetet prioriterat lönsamhet och kassaflöde. Vi har nu fem kvartal i ryggen med stabila marginaler, ett starkt kassaflöde, och vi har tydligt minskat vår skuldsättningsgrad. Vi har skapat manöverutrymme att återigen fokusera på tillväxt, utan att för den delen göra avkall på vår lönsamhet”, kommenterar Laurinda Pang, vd för Sinch.