Alfa Laval har tecknat ett avtal om att förvärva BunkerMetric, ett skandinaviskt mjukvaruföretag som utvecklar avancerade beslutsstödsverktyg för marina fartyg. Förvärvet är en del av Alfa Lavals strategi att expandera sitt erbjudande av digitala marina tjänster. Förvärvet kommer att bli en del av det nyligen förvärvade StormGeo, en global ledare inom väderintelligensmjukvara och beslutsstödstjänster. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet, 2022.

BunkerMetric, med huvudkontor i Danmark, hjälper fartygsoperatörer att välja den bästa bunkeranskaffningsplanen och förbättra resemarginalerna genom att använda sofistikerade algoritmer. Optimeringsverktygen, tillsammans med StormGeos avancerade ruttjänster, kommer att göra det möjligt för fartygoperatörer att effektivisera verksamheten och förbättra resultatet. BunkerMetrics optimerings-verktyg kommer att bli en prenumerationstjänst inom StormGeos befintliga erbjudande.

“BunkerMetric kommer att vara ett värdefullt komplement till vår växande portfölj av lösningar som bygger på avancerad digital teknik”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen, Alfa Laval. “Det här förvärvet kommer att stärka vår förmåga att stödja våra kunders beslut kring drift och färdplanerning, och därmed bidra till en förbättring av deras fartygs driftskostnader.”

Visste du att… Alfa Laval har varit leverantör till sjöfartsindustrin i mer än 100 år och har, förutom sitt sortiment av premiumprodukter, ett globalt marint servicenätverk som erbjuder service tillgänglig 24/7.