Quickbit förvärvar två B2B produktplattformar – möjliggör ökad lönsamhet och tillväxt

Genom förvärvet får Quickbit tillgång till två plattformar med kompletterande produkter i Quickbits B2B-erbjudande. Köpet innefattar fulla IP-rättigheter och ger tillgång till en ny kunddatabas innehållandes e-handlare. Köpeskillingen uppgår till 4,5 mEUR och finansieras i sin helhet med egen kassa samt förväntas bidra till Quickbits intäkter och resultat i Q2 ‘22/23. Förvärvsavtalet har ingåtts med Parman Enterprises UK Limited.

Produkterna kommer att ge tillgång till en ny kunddatabas innehållande e-handlare och förenklar checkout-processen för både e-handlare och konsumenter. Den ena produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en fiat-till-krypto-lösning för de konsumenter som inte har en kryptoplånbok. Den andra produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en krypto-till-fiat-lösning för de konsumenter som redan innehar en kryptoplånbok, antingen via Quickbit App eller via en annan leverantör av kryptoplånböcker.

Genom de nya produkterna kommer Quickbit att ges stor potential att växa in i nya segment inom e-handel på B2B-sidan. Produkterna kommer att bidra till nya tillväxtmöjligheter och ökad lönsamhet.

Jag är glad att meddela att vi nu utökar vår produktportfölj med två nya B2B-produktplattformar i framkant som ytterligare stärker och breddar vårt erbjudande. De här två produktplattformarna ger oss en god möjlighet att växa snabbare och med ökad lönsamhet. Vi kompletterar nu vårt B2B-erbjudande med nya produkter och öppnar upp för nya segment som samtidigt ger oss möjlighet att växa inom existerande segment. Genom förvärvet tar vi ännu ett stort steg mot att förenkla användningen av kryptovaluta i människors och företags vardag”, säger Hammad Abuiseifan, VD i Quickbit.