Starka partners avgörande för tillväxt

I takt med att världen förändras och nya teknologier utvecklas, står nystartade företag inför allt större utmaningar. Att snabbt kunna skala upp sin verksamhet med en accelerator är avgörande för att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Trots att förra året var utmanande för riskkapitalinvesteringar, visar sig acceleratorprogram vara en allt viktigare resurs för startups som söker mer än bara kapital.

Mer än bara pengar

Förstagångsentreprenörer behöver en rad olika resurser för att lyckas, och det räcker inte med finansiellt stöd. Utbildning, mentorskap och tillgång till ett brett nätverk är minst lika viktigt. Detta har lett till att många startups vänder sig till acceleratorer, som erbjuder detta stöd. Acceleratorer som Dassault Systèmes 3DExperience Labs spelar en avgörande roll i att förse entreprenörer med de verktyg och kunskaper de behöver för att växa och utvecklas.

Dassault Systèmes satsar på hållbarhet och AI

Med över 7,5 miljoner användare är Dassault Systèmes en tungviktare inom PLM- och CAD-programvara. Deras verktyg möjliggör skapandet av virtuella tvillingar av allt från fordon till mänskliga hjärtan, vilket underlättar för företag att simulera och visualisera sina produkter och processer. På deras senaste event, 3DExperience World, var hållbarhet ett centralt tema. Företaget tror starkt på att AI kan spela en nyckelroll i att tackla globala utmaningar och investerar därför i startups som använder AI för att driva innovation, särskilt inom hållbarhet.

Win-win för båda parter

Genom sitt acceleratorprogram 3DExperience Labs, erbjuder Dassault ett community av mentorer, branschfolk och kollegor till deltagande startups. Detta samarbete ger värdefull feedback till Dassault om deras programvaror samtidigt som det stöttar företag i deras tillväxt. Ett exempel på ett spännande samarbete är med BrainSightAI, som använder AI för att kartlägga den mänskliga hjärnan och potentiellt upptäcka sjukdomar tidigare.

Framgång måste mätas individuellt

Hur mäter man framgång för startups som deltagit i acceleratorprogram? Enligt Jillian Friot, ansvarig för 3DExperience Lab, är det en individuell process. För vissa kan finansiell tillväxt vara målet, medan för andra är långsiktig överlevnad och relevans i marknaden mer betydelsefullt.

Sverige en viktig marknad

Sverige och nordiska länderna är av särskilt intresse för Dassault Systèmes, mycket på grund av regionens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Svenska företag som Packsize, som specialiserar sig på skräddarsydda förpackningslösningar för e-handeln, representerar den typ av innovation och hållbarhetstänk som Dassault värdesätter. Gian Paolo Bassi, chef för 3DExperience Works på Dassault Systèmes, betonar att den nordiska marknaden visat god tillväxt, särskilt inom molnprodukter, vilket understryker regionens roll som “early adopters”.

Acceleratorprogram som Dassault Systèmes 3DExperience Labs visar sig vara mer avgörande än någonsin för startups som söker att inte bara överleva utan att blomstra i dagens snabbt föränderliga värld. Med en kombination av finansiellt stöd, utbildning och tillgång till ett brett nätverk, är dessa program en vital resurs för nystartade företag.