En ny kraft inom IT-sektorn

Idag står det klart att Generate Group, en företagsgrupp som nyligen etablerats i samarbete med Aspira Partners under våren 2023, tar ett stort kliv framåt på den svenska IT-marknaden genom förvärvet av sex framstående svenska bolag inom mjukvaruutveckling och IT-tjänster. Denna strategiska manöver är ett led i Generate Groups målsättning att positionera sig som en ledande kraft inom mjukvaruutveckling och IT-konsulttjänster, genom att samla en imponerande portfölj av specialiserade kompetenser och tjänster under ett och samma tak.

Framgångsrik tillväxtstrategi

Carl Lindberg, VD för Generate Group, lyfter fram hur företagsgruppen på kort tid lyckats etablera en stabil och lönsam verksamhet. Trots utmaningar på marknaden har gruppen uppnått en betydande tillväxt och lönsamhet. “På kort tid har vi framgångsrikt etablerat en robust företagsgrupp som genom samarbete kan effektivisera processer och leverera ett ökat värde till våra kunder”, säger Lindberg. Denna framgång understryker potentialen i Generate Groups affärsmodell och den höga kvaliteten på de bolag som nu ingår i gruppen.

Stärkt erbjudande genom strategiska förvärv

De bolag som nu förvärvats av Generate Group är Cloud Enablers, Systematiq, Piktiv, Mirado, Swace Digital och Stockholm Code Group. Dessa bolag representerar några av Sveriges ledande aktörer inom sina respektive nischer och tillför en omfattande bredd av tekniska kompetenser till Generate Group. Med en samlad omsättning på 250 miljoner kronor och nästan 250 utvecklare och IT-konsulter fördelade över kontor i Örebro, Göteborg, Skövde, Ronneby, Uppsala och Stockholm, stärker Generate Group sitt erbjudande och sin närvaro på den svenska marknaden.

Framtidsutsikter och expansionsplaner

Med blicken framåt planerar Generate Group att fortsätta sin expansion genom ytterligare förvärv av små till medelstora svenska konsultbolag inom mjukvaruutveckling. “Under året är vår ambition att fortsätta stärka gruppen genom fler förvärv… där vi tittar efter bolag i framkant vad gäller djup teknisk kompetens, specialisering och kvalite i kundleveranserna”, förklarar Lindberg. Dessutom siktar gruppen på att expandera till nya marknader med målet att etablera sig som den ledande aktören inom mjukvaruutveckling och IT-tjänster i Norden och norra Europa.

Genom denna ambitiösa expansionsstrategi och fokus på kvalitet och specialisering, positionerar sig Generate Group som en framtidens ledare på den nordiska IT-marknaden. Med en solid grund av specialiserade företag och en tydlig vision om tillväxt och innovation, är Generate Group väl förberedd för att möta framtidens utmaningar inom IT-sektorn.