Renault, Dassault Systèmes, Atos, STMicroelectronics och Thales meddelade i veckan att de bildar ett nytt samarbete för morgondagens mobilitet. Syftet är att positionera sig gemensamt för den stora tillväxt som förväntas på området – och att svara upp mot den starka internationella konkurrensen. I projektet ingår en investeringsfond som ska finansiera startups och inkubatorer inom smart mobilitet.  


Enligt Boston Consulting Group kommer den globala mobilitetsmarknaden växa med 60% fram till 2035 och då uppgå till 11 000 miljarder euro. Bakom denna tillväxt står de nya elfordonen, nya komponenter och nya tjänster på mobilitetsområdet. I Europa har redan flera industriföretag påbörjat strategiska samarbeten, ofta statsunderstödda, för att utveckla dessa teknologier. Det nya franska samarbetet – som går under namnet Software République – innebär att ett nytt ekosystem skapas med över 400 000 sysselsatta inom tillverkning av halvledare, fordon, it, AI och digitalisering, cybersäkerhet samt simulering och visualisering. Tillsammans kommer företagen utveckla och marknadsföra system och mjukvara som bidrar till en bättre och mer hållbar mobilitet för städer, regioner, företag och medborgare.
Samarbetet inriktas på tre huvudsakliga områden: smart uppkoppling, simulering och datahantering, samt energisystem för enklare fordonsladdning. 

Inom samarbetet diskuteras bland annat utvecklingen av ny teknik som känner igen elbilen och låter föraren ladda upp fordonet automatiskt, men också lösningar som hjälper privatpersoner optimera resande, myndigheter att simulera och implementera mobilitet vid nödlägen, mobilitetsplanering för stadsutvecklare och intelligent stöd för olika företag som utvecklar tjänster inom mobilitet.
“Det handlar om att se bortom fordonssektorn och tänka i termer av användning – mobilitet som i sig utgör hållbara miljöer för arbete och fritid. Software République är ett multiindustriellt och multidisciplinärt svar på den globala utveckling vi ser, och där vårt mål är att accelerera den innovation som behövs på området”, säger Bernard Charlès, vice styrelseordförande och VD för Dassault Systèmes, vars designmjukvara ska användas för den virtuella samverkansmiljö som sätts upp för och håller samman ekosystemet digitalt.
Bernard Charlès och de andra koncerncheferna påtalar att samarbetet har betydelse inte bara för Frankrike, utan också för resten av Europa, där ett gemensamt och hållbart ekosystem kan hjälpa till att bibehålla Europas oberoende på mobilitetsområdet. De hoppas därför att fler europeiska företag kommer att vilja bli medlemmar i ekosystemet.