Människor vänder sig till AI-robotar för att få hjälp med sin karriärutveckling, enligt en ny studie av Oracle. Undersökningen, som gjordes bland mer än 14 600 anställda, HR -chefer och chefer på olika nivåer i 13 länder, visar att människor över hela världen har känt sig fast (75%), både personligen och professionellt, det senaste året. Nu är de dock redo att återfå kontrollen över sin egen framtid. Och AI-teknik kan hjälpa.

Anställda runt om i världen hungrar efter nya färdigheter och vänder sig till tekniken för att få hjälp.

För att behålla och utveckla talanger i en förändrad arbetsplatsdynamik måste arbetsgivare uppmärksamma medarbetarnas behov mer än någonsin tidigare och utnyttja tekniken för att ge bättre stöd.

  • 85 procent vill att tekniken ska hjälpa till att definiera deras framtid genom att identifiera vilka färdigheter de behöver utveckla (36 procent); rekommendera sätt att lära sig nya färdigheter (36 procent); och visa nästa steg för att gå vidare mot nya karriärmål (32 procent).
  • 75 procent av människorna skulle göra livsförändringar baserat på robotrekommendationer.
  • 82 procent tror att robotar kan ge stöd till sina karriärer bättre än en människa genom att ge opartiska rekommendationer (37 procent); snabbt svara på frågor om karriären (33 procent); eller hitta nya jobb som passar deras nuvarande kompetens (32 procent).
  • Folk tror att människor fortfarande har en avgörande roll att spela i karriärutveckling och tror att människor är bättre på att ge stöd genom att ge råd baserat på personlig erfarenhet (46 procent); identifiera styrkor och svagheter (44 procent); och ser bortom ett CV för att rekommendera roller som passar personligheter (41 procent).
  • 87 procent av människorna anser att deras arbetsgivare borde göra mer för att lyssna på deras behov och 55 procent är mer benägna att stanna hos ett företag som använder avancerad teknik så som AI för att stödja deras karriärutveckling.

Människor är motiverade att göra förändringar, men står inför stora utmaningar
Trots kampen mot, och utmaningar med, pandemin under det senaste året är människor runt om i världen ivriga att göra förändringar i sina yrkesliv. 75 procent känner att de kört fast professionellt, eftersom de inte har möjligheter att utveckla sin karriär (25 procent) och är för tyngda för att göra några förändringar (22 procent).

– Att få coaching och karriärvägledning av en robot kan ha flera fördelar. Till exempel att du slipper att coachen (eller chefen) coachar (eller leder) dig utifrån sina egna värderingar och personliga erfarenheter. Roboten utgår inte ifrån sig själv när den ställer frågor, säger Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare.

– Över en tredjedel av respondenterna säger att de letar efter organisationer som erbjuder mer lärande och kompetensutveckling, och mer än hälften säger att de är mer benägna att stanna hos en arbetsgivare som använder avancerad teknik, till exempel AI, för att stödja sin karriärutveckling. Detta visar tydligt att investeringar i kompetens och karriärutveckling i framtiden kommer att vara en viktig konkurrensfördel i kampen om talanger. Det kan dock vara utmanande att identifiera, hantera och utveckla de färdigheter som behövs nu och i framtiden. Lyckligtvis har vi HCM-lösningar med inbyggd AI som kan hjälpa oss med detta, säger Marianne Ulland Kellmer, Nordisk HR Transformation Specialist på Oracle