Norwegian presenterar på fredagen siffrorna för första halvåret 2020 och andra kvartalet. Siffrorna är som väntat kraftigt påverkade av Covid-19-pandemin med en nettoförlust på 5,3 miljarder NOK. Under första halvåret 2020 reste 5,3 miljoner kunder med bolaget; en minskning med 71 procent jämfört med motsvarande period förra året. Norwegian har lyckats konvertera skulder och genomfört en nyemission samt med ett flertal åtgärder reducerat kostnaderna. Situationen för Norwegian är dock fortfarande mycket utmanande.

Fina planer, sen kom Covid-19
Innan pandemin förväntade Norwegian ett lönsamt 2020 och den bästa sommaren någonsin. Myndigheternas hårda reserestriktioner och efterföljande minskad efterfrågan tvingade Norwegian att parkera 140 flygplan och permittera cirka 8000 anställda. Under andra kvartalet hade Norwegian bara 7-8 flygplan i drift på inrikeslinjer i Norge. Efter en framgångsrik omstruktureringsprocess fick bolaget tillgång till den statliga lånegarantin i Norge på tre miljarder NOK.

– I början av 2020 förväntade vi ett positivt resultat och den bästa sommaren någonsin tack vare framgångsrika kostnadsbesparande initiativ och en mer effektiv drift. Sedan kom Covid-19 och myndigheternas reserestriktioner och reserekommendationer över hela världen resulterade i att efterfrågan på biljetter bokstavligt talat försvann helt från en dag till en annan. De senaste månaderna har vi arbetat intensivt för att vi ska komma ut den här krisen som ett starkare bolag, väl rustade för framtida konkurrens. Långivare, obligationsinnehavare och aktieägare har gett oss stöd och förtroende för vägen framåt. Våra kunder visar också ett starkt stöd. Detta är jag mycket tacksam över. Jag är samtidigt stolt över alla våra «Red Nose Warriors» som håller humöret uppe och fortsätter varje dag för våra kunder, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

72 % mindre resande
Under årets sex första månader reste 5,3 miljoner kunder med Norwegian, mot 18,1 miljoner under samma period förra året. Kapaciteten (ASK) var ned 69 procent och passagerartrafiken (RPK) minskade med 72 procent. Kabinfaktorn var på 78,2 procent, ned 6,5 procentenheter jämfört med första halvåret 2019. Både kabinfaktorn och kapaciteten har justerats enligt myndigheternas krav på blockering av mittsäten på inrikeslinjer i Norge under andra kvartalet 2020.

Punktligheten var 87,2 procent, en förbättring med 7,3 procentenheter jämfört med första halvåret 2019.

Stor osäkerhet framöver
Första juli återupptog Norwegian 76 linjer, satte ytterligare 12 plan i trafik och över 600 anställda som varit permitterade kom tillbaka. Marknaden är fortfarande mycket osäker, huvudsakligen på grund av ständigt nya reserekommendationer från myndigheter i hela Europa. Så fort en reserekommendation ändras så påverkas efterfrågan omedelbart. Bolaget kommer fortsätta att justera linjenätet baserat på efterfrågan och myndigheternas reserekommendationer.

– Covid-19-krisen har drabbat flygbranschen och resebranschen särskilt hårt och de flesta bolag behöver stöd från myndigheter för att överleva. Vi noterar att våra närmaste konkurrenter får betydande likviditetsstöd från sina respektive myndigheter eftersom flyget är en så kritisk del av infrastrukturen. Vi är tacksamma för lånegarantin från den norska regeringen som vi har jobbat hårt för att uppfylla kraven till. Det är dock inte tillräckligt mycket för att vi ska kunna ta oss igenom krisen så som marknadsförhållandena ser ut nu, fortsätter Schram.