Innovativ satsning på e-handelsoptimering

I en tid då e-handelssektorn står inför stora utmaningar har Zuna, en nystartad aktör inom e-handelsoptimering, positionerat sig som en nyckelspelare för att adressera dessa utmaningar. Genom att lyckas säkra tre miljoner kronor i en nyemission, lägger Zuna grunden för att realisera sina ambitiösa tillväxtplaner. Detta investeringskapital är avsett för att vidareutveckla deras tjänst som automatiserar och effektiviserar sortimentsarbete för e-handlare, ett område som traditionellt präglats av manuella processer.

Utmaningar inom e-handel

Det är välkänt att majoriteten av e-handlares sortimentsarbete idag utförs manuellt, vilket inte bara är tidskrävande utan även öppnar upp för felmarginaler. Zuna siktar på att revolutionera detta område genom sin innovativa mjukvara. Med tre pilotkunder redan ombord och med stöd från Price Edge-grundaren Rickard Glamsjö, som nu träder in som styrelseordförande, stärker Zuna sin position på marknaden.

Zunas grundare och deras vision

Zuna grundades i augusti 2022 av entreprenören Kajsa Samuelson tillsammans med bolagsbyggaren Hidden Dreams och e-handelsexperten Jesper Stenmark. Trion såg ett omfattande behov av digitalisering inom hur e-handelsbolag hanterar sina sortiment. En förundersökning genomförd av Zuna visar att en överväldigande majoritet av sortimentoptimeringsarbetet sker genom intuition eller manuell datahantering. Med sin tjänst siktar de på att spara medelstora e-handelsbolag betydande summor i arbetstid, samtidigt som de genererar en markant försäljningstillväxt.

Effekterna av ett makroekonomiskt skifte

E-handelssektorn har nyligen drabbats hårt av det makroekonomiska läget, vilket har skapat lönsamhetsutmaningar för många aktörer. Zuna ser detta som en möjlighet att göra skillnad genom att erbjuda en lösning som möjliggör mer databaserade inköpsbeslut.

– E-handeln har fått sig en rejäl törn av det makroekonomiska läget vilket har lämnat många e-handlare med svåra lönsamhetsutmaningar. Det är viktigare än någonsin att jobba mer databaserat men kruxet är att det är svårt att lyckas med utan verktyg. Vi digitaliserar tidigare komplexa manuella processer som drivit på försäljningstillväxt, därmed gör vi det avsevärt enklare att ta inköpsbeslut baserat på kundinsikter. Att vi har lyckats stänga en kapitalrunda i nuvarande klimat är ett glädjande styrkebesked och ett tydligt bevis för tilltron för Zuna. Vi har en stark vision för framtidens e-handel och nu även medel för att börja förverkliga den, det gör mig både stolt och taggad säger Kajsa Samuelson, medgrundare och vd på Zuna.

Framtidsplaner och expansionsmål

Med en pre-money värdering på 20 miljoner kronor, är målet med de insamlade medlen att driva tillväxtinitiativ samt fortsätta utvecklingen av Zunas tjänst. Bland investerarna finner vi Rickard Glamsjö, som med sin erfarenhet från prissättningsområdet och e-handel, nu kliver in som styrelseordförande.

– Fler bolag ska nå sin fulla potential! Det räcker inte längre som e-handlare att erbjuda bra produkter, utan det behöver dessutom vara rätt produkter. Som styrelseordförande stärker jag kompetensen i teamet och bidrar med viktiga erfarenheter för bolagets framåtskridande. Tillsammans kan vi ta den svenska e-handeln in i en ny era av sortimentsplanering, säger Rickard Glamsjö.