Veckans TA – v.7, 2022-02-14
Vi är nu inne i årets sjunde vecka och man får väl ändå säga att det är fortsatt oroligt ute på de finansiella marknaderna. Det är fortsatta oklarheter kring det geopolitiska läget som äger rum i Europa mellan Ryssland och Ukraina. Det återstår att se hur Ryssland agerar men det är onekligen en spänning i luften och under helgen så har svenska Utrikesdepartementet avrådit alla inresor i Ukraina samtidigt som de även uppmanat svenskar att lämna landet. Marknaden ogillar oroligheter och det kan upplevas som att handeln är slagigare än vanligt under dessa tider. Fear and Greed-indexet indikerar på rädsla samtidigt som VIX återigen spikar uppåt vilket talar för ökad volla.

Denna vecka passar vi på att titta närmare på den tekniska biten för SBB, Plejd och Intrum.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB B)
YTD: -28,79 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily

SBB har blivit en favorit hos många privata investerare under senaste två åren. Aktiens utvecklingen har varit väldigt stark och en längre uppåtgående trend formades under det föregående året. All time high sattes under slutet av november och efter det så började aktiekursen röra sig sidledes fram till och med andra veckan in i 2022. Köparna kunde inte försvara prisnivåerna kring den tidigare toppnoteringen, istället tog säljarna över och till slut bröt aktiekursen under den positiva trendens golv. Initialt bröt SBB under trendgolvet med tilltagande volym men studsade upp hastigt och letade sig in i den originella uppåtgående trenden. Volymen i uppgången var inte helt övertygande och istället bröt SBB ner återigen och denna gång med en stor säljvolym. 

Fastighetsbolaget har nästan tappat en tredjedel av börsvärdet under 2022 och har i samband med senaste nedgången letat sig under MA 200 för första gången på närmare ett år. MA 20, 50 och 100 har börjar luta neråt och primärtrenden har inte längre en stark positiv lutning utan börjar röra sig sidledes. Aktien befinner sig i en bearish trend och  än så länge har jag svårt att peka ut en potentiell bottenformation som ligger nära i tid. Volymen i nedgången har inte riktigt lugnat ner sig utan det är fortsatt säljarna som visar på styrka. I OBV-indikatorn kan vi tydligt se att försäljning varit stark samtidigt som volymstaplarna är större i relation till de historiska. 

SBB befinner sig just nu vid ett större stödomårde, jag tror att det är viktigt att köparna kommer tillbaka vid dessa nivåer för att eventuellt testa av primärtrenden och i bästa fall lyckas bryta över den prisnivån. Momentumindikatorn RSI noterar sig under 30-nivån (daily) och jag vill se att RSI orkar ta sig ur detta territorium så snart som möjligt. 

Plejd (PLEJD)
YTD: -13,37 %
Time Frame: Daily

Pljed, Daily

Jag tycker mig se någon form av flaggformation när jag tittar på Plejds kursgraf. Efter all time high-noteringen som printades sommaren 2021 har Plejd studsat fram och tillbaka inom ett relativt stort intervall. Det sätts allt lägre toppar vilket resulterar i ett negativt lutande trendtak. Att identifiera lägre toppar kan vara väldigt värdefullt då det säger en del om marknadens  beteende och ger indikationer på hur fortsatt handel kommer vara. Golvet är inte lika enkelt att rita ut men på sistone kan vi se att det finns någon slags “demand zone” vid 345 SEK vilket även råkar vara point of control för det intervall som vi tittar på här. 

Plejd rapporterade den fjärde februari och rapporten togs tyvärr inte emot så väl. Dock gjorde köparna en stark comeback vilket resulterade i att stängningen den dagen inte såg så värst farlig ut. Plejd var ner som mest 17,5 procent men avslutade ner lite närmare 10 procent. Under dagarna efter rapporten har Plejd dessvärre letat sig ner och fredagens stäningskurs blev förra veckans lägsta. Som vi kan se i bilden ovan testades priämärtrenden av underifrån och det ser ut som att MA 200 fungerade som ett motstånd denna gång. 

Jag skulle personligen bevaka den nuvarande zonen (345 -340) och därefter 310 SEK. Det är helt klart en negativ underton i och med att aktien handlas under primärtrenden samtidigt som det finns risk att Plejd bryter söderut ur den stora flaggformationen. Det skulle kunna vara något som leder till tilltagande kursfall under dessa skakiga tider på de finansiella marknaderna.

Intrum (INTRUM)
YTD: 13,54 %
Time Frame: Daily

Intrum, Daily

Intrum är ett utav de bolag på Stockholmsbörsen som stigit kraftigt på sin rapportdag. Bolaget rapporterade fjärde kvartalet den 27e januari och avancerade närmare 14 procent efter att bolaget slagit analytikernas estimat och marknadens förväntningar. Jag tycker Intrum ser intressant ut tekniskt, mest för att aktiekursen relativt nyligen har brutit över den nedåtgående trenden som sträckte sig från maj 2021. Senaste tidens rörelser är definitivt något som kan ändra sentimentet till det positivare, mycket på grund av att en ny högre topp har etablerats. Nu återstår det att se var nästa botten sätts, för att en högre botten ska sättas i daily krävs det att den sätts över 234 SEK.  

I och med utbrottet har Intrum lyckats notera sig över primärtrenden för första gången på över 100 dagar. Ett positivt tecken och nu återstår det att se om Intrum kan hålla sig tillräckligt stark för att studsa på MA 200 istället för att bryta under igen. Efter det initiala utbrottet steg aktiekursen upp mot motståndsnivån kring 257 – 258 SEK där en motreaktion skapades. Aktien letade sig sedan ner mot det föregående trendtaket och ett lyckat återtest genomfördes vilket genererade en bekräftelse och efter det steg aktien kraftigt, dels i samband med den starka rapporten. OBV har börjat trenda uppåt igen och började bilda en positiv trend innan utbrottet i aktiekursen. OBV är en bra indikator att bevaka då den till viss mån kan användas som en ledande indikator. På sistone har även momentumindikatorn RSI börjat forma ett positivare utseende, en gömd positiv divergens printades i daily och RSI befinner sig i det positiva territoriet sedan slutet av december. I fredags stängde RSI på 55 så det finns potential på uppsidan. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.