Veckans TA, Vecka 40 – 2021-10-04

Vi har nu gått in i kvartal fyra och det ska bli väldigt intressant att följa samtliga bolag som jag analyserar. Som ni märker är det många bolag som handlas en bra bit från sina all time high nivåer. I dessa fall kan vi använda teknisk analys som ett verktyg för att ta entries.

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på Facebook, Instagram eller Linked-in.

Kindred (KIND_SDB)
YTD: 72,48 %
Time Frame: Daily

Under 2021 har Kindred presterat bra på börsen och givit en fin avkastning relativt mätt mot index. Sedan Coronakraschen har aktien befunnit sig i en stigande trend och har handlats över primärtrenden sedan sommaren 2020. På senare tid har Kindred stött på motstånd runt 165 – 169. Köparna har försökt ta ut dessa nivåer vid fyra tillfällen under 2021 men har misslyckats varje gång. Under senaste veckan har Kindred rasat och som mest var aktien ner 28,5 % från toppnivåerna på 169. Det stora säljtrycket har berott på en allmänt skakig börs under samtidigt som Nederländerna infört policys som kan ha större negativa effekter på lång sikt för Kindreds verksamhet i Nederländerna.

Under veckan bröt kursen under MA 20, 50, 100 och 200. Dock tog köparna över MA 200 igen under fredagens handel efter ha studsat starkt på stödnivån 121 – 124. Fredagens handel dominerades av köparna och kursen steg i princip under hela dagen efter ha öppnat svagt. Jag identifierar ett stigande trendgolv och så länge aktien håller sig över denna nivå är min tes att helhetsbilden fortfarande är positiv. Det ska bli väldigt intressant att se hur aktien handskas med MA 200. Det kan bli en del volatilitet framöver eftersom att aktien befinner sig vid väldigt viktiga nivåer och det gäller att marknaden kommer överens. Ovanför ligger MA 100 närmast och kan fungerar som ett potentiellt motstånd. Med det sagt kan det vara värt att hålla koll på hur aktiekursen skulle reagera om den nivån skulle utmanas i närtid.

Indikatorer/Oscillatorer
RSI har under veckan gått ner under 30-nivån för att snabbt vända uppåt igen. När RSI snabbt vänder upp från nivåer under 30 så är det något som jag tolkar positivt. Senast Kindred visade så här låga värden på RSI var under Coronakraschen.

OBV har sedan Coronakraschen visat på en fin positiv trend vilket indikerar på att köpvolymen har varit stark över tid. Hittills har ingen lägre botten skapat vilket tyder på att den positiva trenden fortfarande hålls vid liv. 

Aktien handlas under MA 20, 50 och 100 men över MA 200
Väsentliga stödnivåer: Intervallet 121 -124 samt 107
Väsentliga motståndsnivåer: 150 och intervallet 165 – 169

Embracer Group (EMBRAC_B)
YTD: – 15,95 %
Time Frame: Daily

Embracer har brutit sin ner från sin tidigare positiva trend och har hittills i år har aktien handlats ner cirka 16 %. Sedan maj 2021 har aktien handlats inom en fallande trendkanal och har försökt bryta över trendtaket ett flertal gånger men har varje gång behövt respektera säljarna. En stor del av nedgången kan förklaras av de policys och regler som Kina drivit på. Poängen med dessa regleringar är att de ska minska datorspelandet bland  de som är yngre än 18 år. 

I grafen är det svårt att se någon bottenformation och enligt grafen handlas aktien fortsatt i en negativ trend. Embracer påvisar just nu definitionen av en negativ trend på grund av de konstant noterade lägre bottnarna och topparna. Utöver det handlas även aktien under MA 200 som även börjar luta neråt. I ett sådant läge är det viktigt att identifiera potentiella stödnivåer. Idag handlas aktien under samtliga MA och vi kan tydligt se att MA 50 fungerat som glidande motstånd på senaste tiden.

Aktien har börjat närma sig en tidigare dubbelbotten och det kan bli intressant att hålla ett öga på just 78 SEK. Det kan bli en möjlig studs uppåt kortsiktigt och det kanske är just en sådan impuls som krävs för att bryta den fallande trenden. 

Oscillatorer
RSI visar på senaste tiden en positiv divergens vilket jag tolkar som dold styrka i aktien. RSI-värdet är fortsatt lågt och befinner sig i den ‘’översålda’’ delen. Om RSI kan börja klättra så är nästa taget upp mot motståndsnivån på 55,5. Om den toppen tas ut kan man tala för att RSI handlas i en stigande trend och det bör avspeglas på ett positivt sätt i aktiekursen. 

Humble Group (HUMBLE)
YTD: 55,08 %
Time Frame: Daily

Humble har relativt nyligen brutit upp från en längre periods konsolidering som skedde i en triangelformation. Utbrottet resulterade i en uppgång på cirka 40 % men slog emot ett motstånd på 29,5. Sedan senaste toppen har aktien handlats ner och har precis använt MA 200 som ett glidande stöd. Om Humble bryter under MA 200 utan att bryta upp igen snabbt kan det resultera i ett tilltagande fall. Värt att notera är dock att starkt stöd återfinns på 19,8. Dessutom är 19,65 en fibnivå (0,5) som kan vara en rimlig förklaring till att den här nivån alltid fått tillbaka köparna. 

Humble handlas under MA 20, 50 och 100. Om dessa MA tillsammans söker sig ner mot MA 200 kan det skapa kraftiga rörelser. Vilket håll som kursen kommer röra sig åt är omöjligt att veta men det är ändå av värde att vara förberedd för sådan rörelser. Jag tolkar kursen som något avvaktande i dagsläget men det kan komma att ändras fort. Ingen lägre botten har ännu inte formats vilket är positivt och så länge MA 200 håller är ändå min tes att en högre topp så småningom ska formas (över 29,75). 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD ser intressant ut eftersom att signal-linjen ligger väldigt nära MACD-linjen. Som vi vet sedan tidigare kan ett kors tolkas som en köpsignal under rätt förutsättningar. Om MACD skulle lyckas trenda över nollnivån kan det även tolkas som bullish. Titta vad som hände senaste gången signal-linjen bröt över MACD-linjen samtidigt som noll-nivån tog ut.

RSI har precis studsat från en signifikant stödnivå. Om vi blickar tillbaka på RSI kan vi se att denna nivå har testas två gånger innan och båda gångerna har RSI direkt efter börjat trenda uppåt en bit över 70-nivån. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.