Collabs som är ett helägt dotterbolag till Gigger Group AB och ingår i Division Influencer Marketing fakturerade en försäljning för september om 2,53 MSEK, med en brant stigande försäljnings-pipeline. Gigger Group AB meddelade den 27 september intention om förvärv av ett av Nordens största influencer marketingföretag, CUBE. Med Collabs och CUBE i portföljen lägger Gigger Group grunden för Division Influencer Marketing att nå ut med marknadens mest attraktiva och kundanpassade erbjudanden med målsättning att maximera synergierna mellan övriga divisioner i gruppen och bli marknadsledare inom varje division.

Collabs, med sin helautomatiserade och effektiva SaaS-plattform för influencer marketing, vinner stadigt nya kunder i marknaden. Bolaget som i slutet av 2020 slutförde utvecklingen av sin influencer marketing-plattform med inbyggd AI (artificiell Intelligence) lanserade denna vid årsskiftet 2020/2021. Efter att ha tillsatt Fredrik Grufvisare som ny VD för Collabs under juli 2021 har Bolagets försäljning ökat och ligger nu i linje med ägarbolagets förväntningar.

-”Collabs är nu uppe i planerad takt efter ett rejält lyft av Fredrik och hans fantastiska team. Med CUBE i vår influencerdivision blir vi den faktor som har den nordiska och europeiska influencermarknadens starkaste erbjudande, som består av både vår SaaS-tjänst och vårt byråerbjudande, det vill säga den helhet som marknaden efterfrågar och som ger oss dubbla intäktskällor”. -säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB.”.

Enligt rapporten, Global Influencer Marketing Platform Market, publicerad av KBV-research, förväntas den globala Influencer-plattformsmarknadens storlek uppgå till 26,4 miljarder dollar år 2025 och öka med en marknadstillväxt (CAGR) på 30,6% under prognosperioden 2019 – 2025.

-”Jag har innan och under min start satt mig in i Collabs och gjort en genomlysning av verksamhetens affärsprocesser. Tillsammans med ledningsgruppen har vi nu förfinat en del av dessa processer vilket gör att vi kunnat maximera utfallet och lönsamheten i varje affär”. -säger Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB. -”Teamet i Collabs har alla tagit emot mig och mitt sätt att se på en lönsam och effektiv försäljningsstrategi väldigt väl. Jag upplever att vi hela tiden tar stora kliv framåt, ökar vår effektivitet och hittar nya infallsvinklar avseende vår företagsförsäljning, vilket leder till ökad orderingång och ökad kundnöjdhet.

-”Vår tillväxtstrategi bevisar sig gång på gång, nu fokuserar vi ännu mer på att uppnå synergierna och lönsamheten i enlighet med vår plan” avslutar Claes Persson.