Bolag: LIDDS AB (LIDDS)
Lista: First North
Marknadsvärde: ca 375,8 MSEK
Aktiekurs vid analys: 13,20 SEK
Skribent: Anonym

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Bolaget utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade teknologi, NanoZolid som möjliggör en kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i upp till sex månader.

Beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för intratumoral behandling för att öka lokal effekt och minska biverkningar, eller som depå under huden som ger en långsiktig frisättning av läkemedel som annars måste ges frekvent. Dessutom resorberas NanoZolid helt i kroppen, lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra.

Teknologin kan alltså leda till att cancerpatienter kan behandlas med t ex de cellgifter som finns idag utan kraftiga biverkningar och med betydligt färre sjukhusbesök.

LIDDS har för närvarande en kandidat mot prostatacancer som förbereds inför klinisk fas III i Kina, en kandidat mot elakartade tumörer i klinisk fas I i Europa, samt flera lovande immunonkologiska projekt i preklinisk fas. Se https://liddspharma.com/pipeline/ för pipeline och beskrivning av varje projekt.

Den 19 maj gick bolaget ut med nyheten att slutlig data från Fas IIb bekräftar Liproca Depots potential som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som inte får någon annan behandling men som är under aktiv övervakning. Studien mötte både det primära och det sekundära effektmåttet och har nyligen fått valideringsstöd av Läkemedelsverket.

LIDDS har levererat en ström av positiva nyheter men är fortfarande relativt oupptäckt och aktiekursen är bara något upp för i år. Fler positiva indikationer är köprekommendationer av Redeye (base case 30 SEK) och Stockpicker, insynsköp, genomförda riktade emissioner utan rabatt.

De största triggers i närtid är ett godkännande av start för Fas III i Kina, vilket medför en milstolpsbetalning för LIDDS, information om två nya immunonkologiska kandidater, samt licensavtal med nya partner för Liproca Depot utanför Kina.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se