När regeringen igår presenterade vårbudgeten så låg det största fokuset på coronapandemin och dess ekonomiska effekter. Totalt satsas knappt 45 miljarder kronor där en stor del av pengarna har koppling till pandemin.

När budgeten presenterades så la finansminister Magdalena Andersson mest fokus på jobben. “Det finns tre frågor som genomsyrar regeringens politik, det är jobben, jobben och jobben. Det är grundläggande för att varje människa ska kunna fatta sina egna beslut”, säger hon.

Regeringen har därför föreslagit ett nytt jobbpaket på 1,8 miljarder kronor för att framförallt unga och långtidsarbetslösa ska få en sysselsättning. Förutom detta så föreslås kommunerna få 180 miljoner kronor för att unga ska kunna få ett sommarjobb. Totalt bedöms detta skapa sommarjobb för 15 000 unga i sommar.

Regeringen räknar med att arbetslösheten landar på 8,7 procent i år för att sedan sjunka till 7,9 procent under nästa år.

Här är de viktigaste satsningarna för dig:

  • Ersättning för karensavdrag: Är du sjuk får du 810 kr i ersättning för karensavdraget. Förlängs till 30 juni.
  • Slopat krav på läkarintyg: Är du sjuk så kan du få sjuklön eller sjukpenning i upp till 14 dagar innan du måste uppvisa läkarintyg. Förlängs till 30 juni.
  • Ersättning till riskgrupper: Om du löper stor risk för att bli svårt sjuk i Covid-19 och inte kan arbeta hemifrån har du rätt till ersättning. Förlängs till 30 juni.
  • Borttaget fribelopp för studenter: Finns ingen begränsning på hur mycket du som student får tjäna för att studiemedlet ska påverkas. Förlängs till 30 juni.
  • Stöd för korttidspermittering: Korttidspermitteringarna förlängs och kommer nu även gälla under maj och juni.
  • Bostadsbidraget förstärks: Bostadsbidraget höjs tillfälligt med 25 procent till de familjer som har rätt till bostadsbidrag. Förändringen föreslås att träda i kraft 1 juli och gälla året ut.
  • Skattefria coronagåvan höjs: Den skattefria coronagåvan som arbetsgivare kan ge till sina anställda höjs från 1000 kr till 2000 kr under 2021.