Vinnova, Formas och Energimyndigheten har beviljat finansiering för det kommande strategiska innovationsprogrammet SustainGov. Initiativet, lett av Mittuniversitetet och med deltagande av 16 myndigheter och organisationer, inklusive Region Västernorrland, syftar till att hjälpa offentlig sektor att möta stora utmaningar genom samverkan, forskning och innovation.

Utmaningar för offentlig sektor – Hållbarhet och hälsa i fokus

Offentlig sektor står inför betydande utmaningar när det gäller att anpassa sig till ett hållbart och hälsosamt samhälle. SustainGov-programmet har som mål att använda samverkan, forskning, innovationsutveckling, försöksverksamhet och kunskapsutbyte för att underlätta denna omställning.

Region Västernorrland engagerar sig i framtidens offentliga organisationer

Region Västernorrland, som är en av de deltagande aktörerna, ser positivt på möjligheten att vara en del av innovationsprogrammet. Regiondirektören Åsa Bellander framhäver vikten av att göra mer tillsammans och att våga sig på nya lösningar och arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna.

Statlig finansiering beviljad – 11 miljoner kronor årligen

Beslutet på tisdagen innebär att SustainGov-programmet får cirka 11 miljoner kronor i årlig statlig finansiering för driften av innovationsprogrammet. Utöver detta tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget på 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

Region Västernorrlands förväntningar och utmaningar

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör på Region Västernorrland, uttrycker spänning över att delta i SustainGov. Hon betonar vikten av att utmana organisationerna att ta sig an uppdrag på nya, gemensamma sätt för att möta de pågående förändringarna och bidra till hållbar utveckling.

Brett deltagande från myndigheter och organisationer

SustainGov involverar en imponerande lista av aktörer, inklusive Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.*