Bedrägeri, penningtvätt och karusellhandel är allvarliga brott som har negativa konsekvenser för samhället och ekonomin. I ett nyligen avgjort fall i Stockholms tingsrätt dömdes tre bröder till fängelse för sin inblandning i en karusellhandelsverksamhet som pågick mellan maj och september 2019.

Bröderna hade ett bolag som enligt verksamhetsbeskrivningen skulle bedriva reparation och renovering av mobiltelefoner samt handel med renoverade mobiltelefoner. Men istället ägnade sig bröderna åt momsbedrägerier genom att ställa ut och betala fakturor mellan svenska bolag för att sedan fakturera utländska bolag.

Enligt åklagaren var syftet med denna verksamhet att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, vilket är en vanlig metod för karusellhandelsbedrägeri. Åklagaren hade begärt att samtliga bröder skulle meddelas näringsförbud i åtta år och att bolaget skulle få en företagsbot på tio miljoner kronor.

Stockholms tingsrätt ansåg att de transaktioner som åklagaren hade påstått hade genomförts mellan bolagen och att de utgjorde en del av ett karusellhandelsbedrägeri. Brödernas bolag hade fått en god avkastning med minimal arbetsinsats utan någon förädling eller arbete med varorna. De hade vidarefakturerat varor från ett Halmstadsbolag, som också var delaktigt i karusellhandeln.

Tingsrätten ansåg att bröderna hade haft insikt om affärerna, transaktionerna och villkoren för dem och hade därför dömts för grovt penningtvättsbrott. De hade även frikänts från åtalet om grovt bokföringsbrott. De dömdes till fängelsestraff mellan två och ett halvt till tre och ett halvt år, och meddelades näringsförbud i mellan tre och fem år.

Brödernas bolag dömdes att betala tre miljoner kronor i företagsbot för sin inblandning i karusellhandeln. Tingsrätten påpekade att ekonomisk brottslighet påverkar samhället och ekonomin negativt och att det är viktigt att ta krafttag mot sådana brott.

Det här fallet visar vikten av att bekämpa ekonomisk brottslighet och att det är möjligt att ta fast de som ägnar sig åt karusellhandelsbedrägeri. Det är också ett exempel på att lagstiftningen mot penningtvätt fungerar och att de som deltar i sådana verksamheter kommer att straffas.