Trapets, ett ledande RegTech-företag i Norden, har utsett Johan Dahlström som ny tillträdande VD. Dahlström är en erfaren ledare inom finans- och mjukvarubranschen och tillför bred kunskap och expertis till företaget. Han kommer att fortsätta Trapets expansion till nya marknader och kundsegment i Europa. Företaget har sedan starten fokuserat på att hjälpa företag att upptäcka, förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Framgångsrik expansion med Johan Dahlström som ny VD

Efterfrågan för lösningar för regelefterlevnad ökar stadigt, och Trapets är väl positionerade för att fortsätta sin tillväxtresa i Norden och utomlands. Dahlström ser mycket fram emot att arbeta med det skickliga teamet och leda företaget till nästa tillväxtfas. Han tror att marknaden kommer att fortsätta efterfråga teknik och innovativa lösningar för regelefterlevnad och att Trapets har en fantastisk möjlighet att expandera till nya marknader och kundsegment.

Fortsatt engagemang från föregående VD

Dan Sjöholm, som tidigare varit VD för Trapets i över 20 år, har valt att avgå men kommer att fortsätta arbeta som Chief Strategy Officer i bolaget. Styrelseordföranden Peter Larsson tackar Sjöholm för hans enastående arbete med att bygga upp Trapets till det företag det är idag. Larsson tror att Dahlströms meritlista och branschkännedom kommer att göra honom till en framgångsrik VD för företaget.

Sammanfattningsvis är utnämningen av Dahlström som ny VD för Trapets en spännande nyhet. Företaget har varit framgångsrika inom sitt område i Norden och kommer nu att expandera till nya marknader och kundsegment i Europa. Dahlströms erfarenhet och kunskap kommer att vara en tillgång för Trapets och företaget ser fram emot att fortsätta växa under hans ledning.