Hyttbäcken Invest AB tar in nytt kapital om 52 MSEK, varav 25 MSEK kommer från Spiltan Invest. Resterande andelar kommer bland annat från grundarna, Ejendal Ventures och entreprenörer i de förvärvade bolagen som återinvesterar i industrigruppen.

Hyttbäcken grundades 2020 med syfte att förvärva och utveckla svenska industribolag i storleksordningen 20–100 MSEK i omsättning. Grundarna träffades på Seco Tools i Fagersta, på industriområdet Hyttbäcken, och har som gemensamma nämnare lång erfarenhet från svensk verkstadsindustri och ett stort intresse för företagsutveckling.

Hyttbäcken har genomfört fyra förvärv. Företagen är verksamma inom metallbearbetning, plåtbearbetning, träförädling och som stålgrossiströrelse. Gemensamt för alla fyra är att de är mindre industriföretag, lönsamma och entreprenörsledda. I samtliga fall ägs företagen av Hyttbäcken tillsammans med ledande befattningshavare i respektive företag.

Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan är en värdeinvesterare med långsiktig investeringshorisont.

” I Spiltan har vi hittat en partner med liknande värderingar. Vi tror båda att en riktigt långsiktig, helst evig, investeringshorisont skapar bäst förutsättningar för att vidareutveckla välskötta, lönsamma företag.”, säger Anders Eller, vd för Hyttbäcken Invest AB. ” Vi skapade Hyttbäcken för att stötta entreprenörsdrivna företag i deras fortsatta utveckling. Med Spiltan som delägare kan vi öka farten och attrahera fler spännande bolag att investera i.”

”Genom investeringen i Hyttbäcken kommer vi in tidigt i en ny industrigrupp med stor potential”, säger Mikael Vaezi, Investment Manager på Spiltan Invest. ”Trots utmaningar under pandemin har grundarteamet i Hyttbäcken lyckats genomföra bra investeringar – och visat att de har erfarenheten och drivkraften att utveckla bolagen vidare med skicklighet.”

Familjen bakom Ejendals, verksamma inom hand- och fotskydd med bas i Leksand, blir också delägare i Hyttbäcken.

”Vi är ett familjeföretag i tredje generationen baserat i Dalarna och jag kan relatera till många av de frågeställningar som entreprenörer runt om i Sverige ställs inför. Jag brinner för entreprenörskap och genom Hyttbäcken kommer vi att investera i mindre svenska industriföretag och därigenom stötta skickliga entreprenörer” säger Marcus Ejendal, ägare och ordförande i Ejendals.

Karl Andersson, vars farfar startade Sandviks Metall år 1943, är sedan ett år tillbaka delägare med Hyttbäcken. Nu är Karl en av de entreprenörer som väljer att återinvestera i Hyttbäcken.

”Genom Hyttbäcken har jag fått ett bollplank som jag inte tidigare haft. Teamet på Hyttbäcken har en lång och bred erfarenhet från verkstadsindustrin, vilket har varit värdefullt för att fortsätta utveckla Sandviks. När möjligheten kom att bli delägare i Hyttbäcken nappade jag direkt.” säger Karl Andersson, vd och delägare i Sandviks Metall Försäljningsaktiebolag.

Nu fortsätter det aktiva ägarskapet i de fyra företag som för närvarande ingår i gruppen, samtidigt som ytterligare förvärvsdialoger pågår.