• Forskning utförd bland nästan 200 europeiska startupföretag hos Stripe visar hur långa, komplexa och föråldrade efterlevnadsprocesser begränsar tillväxten. 1 av 3 övervägde att lansera någon annanstans på grund av omfattningen av regleringarna.
  • Bristen på dialog mellan nystartade företag och beslutsfattare är delvis skyldig till detta. 80 procent säger att politiken är inriktad på dominerande operatörer och endast 12 procent säger att beslutsfattare förstår deras verklighet.
  • För att stödja startups mitt i utmanande marknadsförhållanden, och förbereda dem för framtida tillväxt, uppmanar Stripe beslutsfattare att prioritera fem nyckelområden. Här ingår tillgänglig vägledning, digitalisering av statliga processer och större harmonisering i hela Europa.

Eftersom ekonomisk osäkerhet fortsätter att påverka globala teknikmarknader, utgör ett överflöd av reglerande “friktion” ett allvarligt hot mot startup-tillväxt i Europa, enligt ny forskning från Stripe, en finansiell infrastrukturplattform för företag. 1 av 3 nystartade företag har övervägt att starta sin verksamhet någon annanstans på grund av omfattningen av efterlevnad (compliance).

Forskningen – ‘European Tech Voices: perspectives from Europe’s fastest growing startups’ – är en kvantitativ och kvalitativ studie utförd av B2B International bland nästan 200 Stripe-användare, inklusive Kry, Alma och Ticketswap. Rapporten undersöker den europeiska startup-upplevelsen ur perspektivet av snabbväxande internetföretag, och deras syn på hur policy och reglering fungerar som en möjliggörare och ett hinder för tillväxt.

– Eftersom teknikföretag över hela Europa står inför en allt svårare ekonomisk miljö är det viktigare än någonsin att lyssna på startup-gemenskapens röster och behov. Vi ville höra direkt från företag som använder Stripe, som den framtida generationen av europeiska teknikledare, för att bättre förstå verkligheten de står inför och identifiera de främsta hindren för tillväxt, säger Matt Henderson, international business lead på Stripe.

Den starka grunden inom europeisk teknik befinner sig alltmer under press

Europeiska startups inser fördelarna som Europa har jämfört med andra globala tekniska marknader:

  • 73 procent anser att djupet och tillgängligheten av talang och utbildningsnivån i Europa är en fördel jämfört med andra marknader. 
  • Mer än hälften (56 procent) nämner den geografiska närheten till olika marknader som en fördel för både snabbheten och bekvämligheten det möjliggör för företag.

Men trots dessa starka grunder ökar “friktionen” som orsakas av komplexa regulatoriska procedurer och föråldrade efterlevnadspraxis sätter press på redan ansträngda resurser. Över hälften (53 procent) av de tillfrågade säger att tid som ägnas åt att följa efterlevnadsprocesser är det största hotet som regleringen utgör för deras företag. Över tre fjärdedelar (79 procent) säger att tiden som läggs på efterlevnad har ökat.

– Kry är en av många nya europeiska upscale-företag som har åtagit sig att inte bara skapa jobb och värde för ekonomin, utan att ta itu med växande samhällsfrågor som tillgång till sjukvård. Politiker är på samma sätt engagerade i samma vision – och arbetar ofta med Europas växande gemenskap för att hjälpa företag att växa och ta itu med några av våra mest komplexa sociala frågor. Men det finns fortfarande friktion. Så om vi menar allvar med att stärka Europas potential, minska fragmenteringen och driva på innovation för att gynna fler människor, måste vi titta på hur vi kan kommunicera och samarbeta bättre tillsammans för mätbar, långsiktig framgång, säger Linda Griffin, VP of Public Policy på Kry.

Växande koppling mellan nystartade företag och beslutsfattare

En del av problemet är en framväxande brist på överensstämmelse mellan beslutsfattare och startup-gemenskaper. 83 procent av de tillfrågade säger att politiken är inriktad på etablerade företag, och endast 12 procent tror att beslutsfattare förstår verkligheten de står inför.

Snarare än officiella regelverk visar forskningen att startups vill att beslutsfattare ska fokusera på policyer som är inriktade på att minska friktion och spara allt mer värdefulla resurser. Till exempel, bland de praxis som anges i EU:s Startup Nation Standard, citerades åtagandet “digital first” som högsta prioritet för smidig start och tillväxt. De baltiska länderna ropades ut av det största antalet svarande (36 procent) för att ha den mest innovativa strategin. Ansträngningar bland de baltiska länderna för att digitalisera regleringsprocesser ansågs vara drivande för denna uppfattning.

Startup-prioriteringar

Baserat på lärdomar och insikter från denna forskning har Stripe beskrivit fem områden som beslutsfattare bör se till att prioritera, för att säkerställa att startups kan överleva och växa:

  1. Samla, samordna och implementera befintliga policyer och initiativ utformade för att ta bort hinder för tillväxt och förvandla startups till scaleups.
  2. Aktivera one-stop shops och ge enhetlig vägledning till Europas entreprenörer.
  3. Öka digitaliseringen av statliga processer som är involverade i att bilda och skala en verksamhet.
  4. Mer strukturerad kommunikation mellan nystartade företag och beslutsfattare för att säkerställa att prioriteringar och synpunkter för startups återspeglas i beslutsfattandet.
  5. Harmonisera regelverk, minska friktionen och maximera tillväxten.

– Europeiska startups har visat sig vara motståndskraftiga under osäkra perioder tidigare, men det borde inte locka oss till en falsk känsla av säkerhet. När det kommer till beslutsfattares prioriteringar måste fokus nu vändas för att minska regelfriktionen för Europas internetföretag, för att hjälpa dem att öka tillväxten när marknadsförhållandena förbättras, säger Matt Henderson.