Veckans TA – v27 2022-07-04

Denna vecka tittar vi närmare på Tesla Inc, SAAB B och Novo Nordisk B. Tesla Inc har gått svagt i år men har på lite längre sikt presterat absolut bäst av de aktierna som inkluderas i detta avsnitt. SAAB är en av de stora vinnarna i år samtidigt som Novo Nordisk har stått emot bra.

Tesla Inc (TSLA)
YTD: -36,49 %
Time Frame: Daily

TSLA, Daily

Tesla handlas fortsatt på höga nivåer trots nedgången om cirka 36 procent under första halvåret av 2022. Jämfört med bottennoteringen i mars 2022 så är aktiekursen upp lite mer än 850 procent vilket är extremt givet tidshorisonten på lite mer än två år. Momentumet i aktien har varit brutalt men på senaste tiden så har handelsmönstret inte varit lika övertygande som innan. Vi kan notera att det har noterats tre signifikanta toppar sedan november 2021. Mönstret indikerar att varje topp som sätts är kring en marginellt lägre prisnivå samtidigt som bottennoteringarna blir allt lägre, senaste botten sattes kring 620 USD och den dessförinnan vid 700 USD. Detta innebär att aktiekursen pendlar inom en bred negativt lutande trendkanal och nu får vi se om marknaden vill handla upp aktien till det övre partiet av trendkanalen eller om säljarna fortsatt kommer dominera vilket skulle kunna innebära att aktien gör ett utbrott söderut ur trendkanalen. 

Under de senaste veckorna kan vi se att aktien har konsoliderat i en en triangelformad prisformation. Mitt första intryck är att detta är en fortsättningsformation som så småningom skall föra aktiekursen ner en bit till. Dock har inte säljsignalen genererats och ett utbrott kan självklart ske norrut också, men det är högtid för köparna att kliva fram. På ovansidan finns det vissa nivåer som kan vara bra att ta i beaktning, först och främst kan vi notera att aktiekursen befinner sig under samtliga glidande medelvärden samtidigt som primärtrenden har börjat få en negativ lutning. Om ett utbrott skulle ske norrut inom kort krävs det att MA 20 tas ut, strax ovanför triangelns tak så befinner sig MA 50 tillsammans med det horisontella motståndet vid 755 USD. Om aktiekursen noterar sig över denna nivå inom kort så skulle jag argumentera för att ta en mindre spekulativ långposition. 

Om aktiekursen istället skulle bryta nedåt så tror jag att 545 USD-nivån skulle utmanas. Det skulle innebära en nedgång om cirka 11 procent från utbrottsnivån. Säljsignalen skulle genereras efter att aktiepriset hade brutit nedåt från konsolideringen plus att aktien noterar en lägre botten än den senaste bottennivån som befann sig vid 623 USD.

SAAB (SAAB_B)
YTD: 82,54 %
Time Frame: Daily

SAAB, Daily

En självklar vinnare i år på börsen är SAAB, uppgången i är mångt och mycket motiverad givet den rådande geopolitiska instabiliteten. Senast som i torsdags förra veckan fick bolaget en order från Sverige där ordervärdet uppgick till cirka 7,3 miljarder SEK. Men om vi bortser lite från fundamentan och skiftar över fokuset till den tekniska biten så tycker jag aktien ser fortsatt intressant ut. 

Vi kan tydligt se ett rally i aktiepriset som initierades 24 februari, den dagen som Ryssland invaderade Ukraina. Aktiekursen rusade över 100 % på drygt två månader och det som brukar ske efter sådan kraftiga uppgångar är att en kraftigare rekyl sker på nedsidan. Detta är inget som har skett än så länge, istället har köparna visat på fortsatt styrka och en konsolidering har skett i tiden istället för i priset. Jag tolkar den senaste prisrörelsen i sidled som avvaktande och att det mycket möjligt är en fortsättningsformation som kommer leda till en högre topp inom kort framtid. Konsolideringen sker i en triangelformation och vi kan tydligt indikera det lutande taket som behöver tas ut för att köpsignalen skall genereras. Triangeln har även ett uppåtsluttande trendgolv där priset har studsat vid upprepande tillfällen. Om golvet tas ut så är det rimligt att det horisontella stödet vid 373 SEK skall utmanas och om det inte skulle hålla finns det risk för att aktiepriset skall söka sig ännu längre ner, exempelvis mot 329 SEK vilket är kring fib 0,5. 

Min tolkning av momentumindikatorerna är att prisrörelsen måste kylas av något innan en vidare uppgång. Under en längre period så har RSI genererat negativa divergenser och MACD har även tagit sig under nollnivån. Så som det ser ut nu tror jag att trendgolvet skall utmanas först och vi skulle möjligtvis behöva vänta på att några ytterligare vågor skall slutföras innan vi ser en rörelse söder- eller norrut.

Novo Nordisk (NOVO_B)
YTD: 8,13 %
Time Frame: Daily

NOVO, Daily

Enligt mig är Novo Nordisk ett intressant case där jag tror att vi kommer se en kraftigare rörelse i priset inom kort. På sistone har aktien befunnit sig i en tajt konsolidering och nu återstår frågan om aktien kommer utmana tidigare all time high nivåer eller om aktien skall kylas ner och kanske testa av primärtrenden som befinner sig cirka nio procent under fredagens stäningskurs. Likt SAABs kursdiagram kan vi se en konsolidering i form av en symmetrisk triangel som uppstått i en stigande trend. Att det sker i en stigande trend är något som gör att prisformationen har en extra positiv underton och om triangelns tak tas ut så finns det chans för ett tilltagande momentum.

Under förra veckan, närmare bestämt under onsdagens handelssession formade en “Bullish Engulfing” och under de följande två dagarna så formades ljusstakar som hade en lång svans på nedsidan. Jag tycker de tre senaste ljusstakarna indikerar styrka hos köparna under en relativt svag marknad i övrigt. Fredagens stäningskurs innebär även att aktiepriset befinner sig över samtliga glidande medelvärden som alla har en hälsosam positiv lutning. 

Om vi tittar lite närmare på momentumindikatorerna så kan vi utläsa en liknande formation (Symmetrisk triangel) i RSI som i kursdiagrammet. MACD har nyligen brutit sig över nollnivån och har på sistone även noterat högre bottnar men lägre toppar. Om MACD fortsätter att notera sig över nollnivån samtidigt som RSI kan röra sig mot 70-nivån så tror jag vi kommer se ett aktiepris kring tidigare ATH vilket skulle innebära en uppgång om lite mer än sex procent mätt från fredagens stängningskurs. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.