Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) säljer in 38 548 723 aktier i Heba till ett nybildat bolag med Industricentralen som delägare till 49 procent. Priset på aktierna sätts till 36 SEK/aktie vilket är 14,3 procent högre än vid tredje kvartalets utgång. För 49 procent av aktierna i bolaget betalar Industricentralen 680 MSEK. Under vissa förutsättningar kopplat till kursutveckling i Heba kan SBB erhålla tilläggsköpeskilling.

”SBB har stort fokus på att minska sin exponering mot intressebolag (inkluderat TRS – total return swaps) för att fokusera på helägda och konsoliderade innehav. Vi tycker det känns bra att äga Heba tillsammans med Industricentralen och ser fram emot ytterligare samarbete”, säger Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

I skrivande stund toppar SBB B storbolagsindexet under torsdagens handel med en kursuppgång om drygt sex procent strax efter lunchtid.