Recyctec investerar i omstrukturering i tankparken, med följden att delar av produktionen kommer att få högre produktionstakt och lägre produktionskostnad. Samtidigt möjliggör arbetet att Bolaget kan färdigställa större mängder av färdigformulerad vara, antingen för mer effektiv utlastning på tankbil, eller för mer effektiv fyllning av emballerade produkter.

Efter det att bolaget har erhållit Grön klassning hos Byggvarubedömningen, så ser bolaget att fler förfrågningar för större volymer av färdigformulerad vara kommer till bolaget. Parallellt har bolaget även identifierat en potential i att ändra produktionen av formulerade produkter.

Den normala produktionen av Monoetylenglykol innebär att bolaget tillverkar koncentrerad teknisk glykol, för att sedan späda till formulerade produkter, normalt 30 eller 40 procent. Genom att ändra produktionen för formulerade produkter behöver inte basvaran i produkten koncenteras hela vägen, vilket både minskar produktionstiden och sänker produktionskostnaden, då det sista steget i koncentreringen är det som är mest energikrävande.

Följden av investeringen är därmed dels en ökad produktionstakt och sänkt kostnad för formulerade monoetylenglykolprodukter. Bolaget estimerar att besparingen kan bli upp emot 50 öre / liter glykol för dessa formulerade produkter i sänkt produktionskostnad, givet rådande energipriser.

Vidare kommer en tank att konverteras så att bolaget förbättrad förmåga att kunna blanda större mängder formulerad vara, antingen för fyllning i fabriken, eller för utlastning direkt till tankbil. Detta kommer att effektivisera fyllningen.

Då endast befintliga tankar kommer att konverteras, så kommer investeringen att bli blygsam. Bolaget räknar med att arbetet är färdigställt till efter sommaren och fullt implementerad under Q3-2022.