Nästan sex av tio kvinnor, 57 procent, har redan skänkt pengar till välgörenhet med anledning av kriget i Ukraina. Bland män är motsvarande siffra endast fyra av tio, 39 procent. 58 procent av männen har antingen skänkt eller kan tänka sig att skänka pengar till välgörenhet, medan motsvarande siffra för kvinnor är 75 procent.

– Engagemanget för att hjälpa till är överlag stort, men vi ser också att det är högst individuellt hur man väljer att engagera sig och att det varierar mellan både kön och åldersgrupper. Här är det viktiga att hitta ett sätt som både passar en själv och som verkligen gör nytta, säger Kitty Ehn, kommunikations- och hållbarhetschef på Blocket.

Det näst vanligaste sättet att visa sitt engagemang på är att sluta handla av ryska företag och att skänka kläder som man inte längre använder. Det svarar 63 respektive 62 procent att de gjort eller kan tänka sig att göra. Hela 70 procent av kvinnorna och 54 procent av männen kan tänka sig att skänka kläder som de inte längre använder.

Men innan man bestämmer sig för på vilket sätt man vill hjälpa till är det viktigt att informera sig om vilken typ av hjälp som faktiskt behövs och gör mest nytta, och där menar Rädda Barnen att ekonomiska bidrag är det som gör störst skillnad. I samarbete med Rädda Barnen har Blocket därför initierat en insamling, där Blockets användare uppmuntras donera pengar till Rädda Barnen. För varje krona som samlas in matchar Blocket summan – upp till 200 000 SEK, eller till den sista april.

– Det är fantastiskt att engagemanget är så stort i Sverige. Vårt råd på Rädda Barnen är; sälj kläder du rensat ut, istället för att skänka dem. Skänk pengarna till en organisation som vet vilka behov som finns just nu för de ukrainare som flyr. Ekonomiska bidrag är det som gör störst skillnad, säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen, som finns på plats vid ukrainska gränsen och i Sverige för att ta emot de som flyr.

Topp fem – Det har flest svenskar gjort eller kan tänka sig att göra med anledning av kriget i Ukraina

1.Skänka pengar till välgörenhet
Total: 67 procent
Män: 58 procent
Kvinnor:75 procent

2.Sluta handla av ryska företag eller skänka kläder som jag inte längre använder*
Sluta handla av ryska företag
Total: 63 procent
Män:62 procent
Kvinnor: 64 procent

Skänka kläder som jag inte längre använder
Total: 62 procent
Män: 54 procent
Kvinnor: 70 procent

*skillnaden mellan de två ovanstående alternativen är inte statistisk säkerställd varför de hamnar på samma plats även om andelen som valt respektive alternativ inte är densamma.

3.Förbereda hemberedskap, t.ex, utökat mitt lager/förråd av mat och förnödenheter eller skicka mat, kläder, förnödenheter till Ukraina via hjälporganisation *

Förbereda hemberedskap, t.ex, utökat mitt lager/förråd av mat och förnödenheter
Total:51 procent
Män: 46 procent
Kvinnor: 56 procent

Skicka mat, kläder, förnödenheter till Ukraina via hjälporganisation
Total: 49 procent
Män: 42 procent
Kvinnor: 57 procent

*skillnaden mellan de två ovanstående alternativen är inte statistisk säkerställd varför de hamnar på samma plats även om andelen som valt respektive alternativ inte är densamma.

4. Skriva på namninsamling
Total: 42 procent
Män: 37 procent
Kvinnor: 46 procent

5.Sälja av saker och skänka beloppet till förmån för Ukraina
Total: 26 procent
Män: 23 procent
Kvinnor: 30 procent

Om undersökningen
Totalt genomfördes 3 150 intervjuer (150 intervjuer per region) bland allmänheten 18-79 år via Kantar Publics riksrepresentativa webbpanel, Sifopanelen. Undersökningen genomfördes 17-23 mars 2022.