Quickbits aktier kommer med start idag att kunna handlas i Tyskland på Boerse Stuttgart. Boerse Stuttgart GmbH är moderbolag till Nordic Growth Market, den marknadsplats som står bakom noteringsinitiativet. Noteringen på Boerse Stuttgart innebär en möjlighet att, i samarbete med Nordic Growth Market, öka bolagets synlighet på den europeiska kapitalmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

För att underlätta en kvalitativ prisbild i handeln på Boerse Stuttgart kommer Quickbits största aktieägare, Aurentum I LLP, att ställa upp med ett aktielån till EUWAX AG, som kommer att agera likviditetgarant i Quickbits aktier. EUWAX AG är ett dotterbolag till Boerse Stuttgart GmbH.

Quickbits aktier kommer att handlas på Boerse Stuttgart under ordinarie handelstider, vardagar mellan kl. 09:00 – 17:30.

-“En notering på Boerse Stuttgart är ett naturligt nästa steg för Quickbit. Det kommer att stärka vårt varumärke bland institutionella investerare i Europa och samtidigt erbjuda dem en attraktiv investeringsmöjlighet i ett bolag med exponering mot kryptovaluta”, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande, Quickbit.