Bolag: Parans Solar Lighting
Kortnamn: PARA
Antal aktier: 104 993 675 st
Aktiekurs vid analys: 14,75 SEK
Marknadsvärde: Ca 1 549 MSEK
Börslista: Spotlight Stock Market
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Parans Solar Lighting utvecklar energieffektiva ljussystem för inomhusmiljöer. Tack vare en allt mer omfattande urbanisering blir fler städer trångbodda och husen högre vilket gör att dagsljusfaktorn har blivit allt mer frånvarande. Parans Solar Lightings produkt möter just detta behov genom att utnyttja solljuset för att skapa ljus långt in i byggnader och i flertal våningar. Med sitt patenterade SP4-system leds solljus via fiberoptiska kablar in i byggnaden vilket gör att man kan uppleva det hälsosamma naturliga solljuset även långt ifrån fönster. Systemets fiberoptiska kablar har visat sig kunna leda solljus upp till 100 meter in i byggnaden eller 30 våningar ner. Deras nyutvecklade version av systemet har förbättrats enormt och prestandan har ökat med dubbelt så många ljuspunkter. Dessutom bidrar deras produkter till energibesparing vilket är i linje med den hållbara utveckling allt fler städer väljer att ta. SP4-systemet testas redan nu i många länder och kommer dessutom att börja säljas i Kina 2021. Parans Solar Lighting har även erhållit CE-märkning för sin produkt vilket innebär att SP4-systemet nu kan börja säljas och marknadsföras inom EU.

Den 11 maj 2020 ingick Parans Solar Lighting ett strategiskt investeringsavtal med Qingdao Photon Technology (QPT). QPT är specialiserade inom 5G Smart Towers och IoT Street Lights. Parans Solar Lighting kommer att bilda ett helägt dotterbolag tillsammans med QPT i Qingdao, Parans Technologies Qingdao (PTQ). I affären får Parans Solar Lighting ta över all verksamhet från QPT, vilket innebär företagets tillgångar, patenter, management, tillverkning och försäljning av deras produkter – 5G Smart Towers samt IoT Street Lights. Parans Solar Lighting kommer påbörja försäljning och kommersialisering av QPT:s produkter till resten av världsmarknaden från hemmaplan och dotterbolaget i Kina kommer att marknadsföra SP4-systemet där. Eftersom QPT:s 5G Smart Towers är oberoendeavseende val av 5G-leverantör kan produkterna nå ut till många kunder. Nyligen slöts även ett samarbetsavtal, en testorder med staden Chenyang, där QPT:s 5G Smart Towers ska användas för att bygga upp 5G nätverket. Utbyggnaden av 5G bedöms vara värd 970 miljoner kronor, bara i Chenyang.

Genom affären har Parans inte enbart säkrat en finansiellt stark industriell ägare utan även förvärvat IP-rättigheter till en redan befintlig lönsam affär som dessutom har en ökad potential framåt. Med en lokal närvaro och etablerat nätverk har Parans också ökat möjligheterna för Parans kärnaffär i Kina, säger Gunnar Mårtensson, styrelseordförande på Parans.

Då många städer just nu i världen håller på att växa till Smart Cities är partnerskapet väldigt gynnande för Parans Solar Lighting. Smart-city konceptet integrerar informations- och kommunikationsteknik genom Internet of Things (IoT) för att optimera och effektivisera datainsamling. Genom IoT sker en datainsamling som har stor nytta för samhället och de personer som interagerar med varandra. Genom digitaliseringen har man som mål att förenkla invånarnas interaktioner med stadens infrastruktur men även skapa energisnålare och hållbarare städer med mindre klimatavtryck. QPT:s 5G Smart Towers möter den nya teknik som städer allt mer efterfrågar och de har bland annat funktioner som att kunna ladda elbilar, mäta stadens luftkvalitet, övervakningskameror samt insamling av data genom uppkoppling mot 5G

Trots Corona fortskrider arbetet med 5G-utbyggnaden i Kina i rask takt. Kina använder redan idag 5G-nätet som kommunikation i mer än 50 städer och flera miljoner 5G-användare har redan kopplat upp sig. Under 2021 estimeras det att hundratusentals 5G-plattformar kommer byggas bara i Kina och man beräknar att miljontals nya 5G-användare ansluter sig. 5G-utbyggnaden växer just nu explosionsartat även utanför Kina och värdet av denna världsmarknad spås nå enorma miljardvinster. IoT-trenderna är här för att stanna och man estimerar att anslutna enheter över hela världen kommer att öka till 75 miljarder redan under 2021.

Parans bytte i måndags VD som en följd av att bolaget nu går in i en produktions- och kommersialiseringsfas. Helen Forsling som tar över har lång erfarenhet och gedigna meriter av framgång inom tillväxtbolag. 

 

                                               ”Mitt fokus kommer att ligga på försäljning, tillväxt och att nå lönsamhet med ett fortsatt starkt medarbetarengagemang. Parans vänder sig till en global marknad och jag tror mycket på vår produktportfölj. I och med etableringen i Kina samt en välfylld kassa står vi väl rustade för ett ljusare 2021.” – Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting.

 

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se