Quickbit etablerar två affärsområden – Business-to-Business (B2B) samt Business-to-Consumer (B2C). Varje affärsområde innehåller tydliga produkterbjudanden riktade mot en definierad kundgrupp. Affärsområde B2B inkluderar tjänsterna Quickbit Affiliate samt Quickbit Merchant medan affärsområde B2C omfattar konsumentprodukterna Quickbit Card och Quickbit App. Syftet är att skapa en ökad transparens och därmed en bättre möjlighet att löpande utvärdera verksamheten.

-“Att vi nu tydliggör vår verksamhet och tillväxtpotential genom att etablera två affärsområden är en konsekvens av vår strävan att ständigt utvecklas och öka vår transparens. Vår ambition är att även lansera nyckeltal inom respektive affärsområde för att ytterligare öka transparensen. Större investerare har uttryckt att de efterfrågar en ökad tydlighet för att lättare kunna utvärdera och följa vår verksamhet. De åtgärder vi nu vidtar kommer att göra det lättare att jämföra Quickbit mot andra bolag verksamma i vår sektor och i förlängningen är jag övertygad om att det gör Quickbit mer attraktivt som investering”, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande Quickbit.

 

Affärsområde Business-to-Business (B2B)
Inom affärsområde B2B ingår Quickbit Affiliate och Quickbit Merchant, vilket är två erbjudanden som riktar sig till företagskunder. Quickbit Affiliate är den tjänst som är, och har varit, basen i Quickbits erbjudande sedan bolaget grundades och som ger e-handlares kunder möjlighet att köpa kryptovaluta genom Quickbit. Quickbit Merchant är en tjänst för alla e-handlare som vill kunna acceptera kryptovaluta som betalmetod och hantera betalningar och likvid i kryptovaluta lika enkelt som traditionell valuta. Sammantaget betyder det att Quickbit har ett helhetserbjudande riktat mot företagskunder.

Affärsområdet riktar sig till större e-handlare med internationellt fokus som vill introducera kryptovaluta som betalmetod för sina kunder, oavsett bransch. Idag består dock den primära kundgruppen av aktörer som erbjuder betting- och casinotjänster online (speloperatörer). Avtalet med Bambora är ett fundament för tillväxt i affärsområdet B2B och innebär en tydlig möjlighet till skalbar tillväxt för Quickbit och samtidigt en exponering mot ledande aktörer inom det starkt växande segmentet online casino och i-gaming. Genom avtalet med Bambora sker idag en stark tillväxt av antalet nya kunder i form av speloperatörer. Vid utgången av första kvartalet räkenskapsåret 2020/2021 hade Quickbit fyra speloperatörer som var fullt integrerade genom avtalet med Bambora. Samtliga dessa operatörer genererade intäkter på en hög nivå. Det totala antalet speloperatörer vid utgången av första kvartalet (30 september) uppgick till 29, vilket kan jämföras med 22 operatörer tre månader tidigare. Detta motsvarar en ökning om drygt 30 procent för första kvartalet.

Affärsområde B2B erbjuder mycket goda möjligheter till lönsam tillväxt för Quickbit. De närmaste tre kvartalen kommer tillväxten i huvudsak att drivas av ett ökat antal nya kunder (speloperatörer) i kombination med fler antal transaktioner per befintlig kund. Bedömningen är att när tjänsten Quickbit Merchant lanseras kommer en stor del av omsättningstillväxten att drivas av den. Som tidigare kommunicerats är bedömningen att affärsområde B2B kommer att fortsätta vara Quickbits största verksamhet även i framtiden.

I syfte att ge investerare och andra externa intressenter bästa möjliga förutsättningar att löpande följa och utvärdera utvecklingen inom detta affärsområde kommer nyckeltal baserat på antalet e-handlare att presenteras framöver.

 

Affärsområde Business-to-Consumer (B2C)
Inom affärsområde B2C ingår idag produkterna Quickbit Card och Quickbit App, vilka tillsammans utgör Quickbits erbjudande mot konsumenter. Genom att använda appen kan användare köpa, sälja, ta emot, skicka, växla och förvara kryptovalutor på ett enkelt och säkert sätt och ett antal banktjänster kommer också att inkluderas genom samarbetet med Intergiro. QuickBit Card är ett VISA-kort som ger användarna ett enkelt sätt att betala med kryptovalutor online och i fysiska butiker på samma sätt som med ett vanligt betalkort. Kortet är kopplat till användarens digitala plånbok som innehåller kryptovaluta och kortinnehavaren kan också koppla kortet till olika traditionella valutor.

Erbjudandet inom B2C riktar sig mot alla konsumenter som vill använda kryptovaluta i sin vardag. Som tidigare kommunicerats kommer Quickbit Card och Quickbit App lanseras i månadsskiftet februari och mars 2021. I det första steget kommer lansering att ske i Norden, Nederländerna samt Estland. Därefter avser Quickbit att successivt i hög takt lansera Quickbit App och Quickbit Card på ytterligare marknader. Tillväxtpotentialen i affärsområde B2C är väldigt god och bedömningen är att tillväxten i affärsområdet B2C accelererar från och med första kvartalet räkenskapsåret 2021/2022.

På samma sätt som för affärsområde B2B kommer nyckeltal baserat på antalet kunder att presenteras i syfte att skapa ökad transparens och därmed en bättre möjlighet att löpande utvärdera verksamheten.

-“Att vi delar upp verksamheten i två affärsområden innebär en ökad transparens för våra investerare och en möjlighet för oss att lättare tydliggöra den starka tillväxtpotential vi ser framför oss samtidigt som det blir lättare att löpande följa hur vår verksamhet utvecklas. Vi kommer även att lansera och förklara ett antal nyckeltal för att följa upp och mäta vår utveckling inom respektive affärsområde”, säger Serod Nasrat, vd Quickbit.