I Mäklarkollen och Köparkollen för maj – som är Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på boneo.se – tror nu över hälften av alla mäklare och bostadsköpare att bostadspriserna kommer minska under nästkommande tre månader.

– Vi ser i Mäklar- och Köparkollen för maj ett tydligt skifte i förväntad prisutveckling både hos mäklare och köpare. Vår omvärld och ränteutvecklingen verkar starkt påverkat att fler nu tror på lägre priser framöver. Varannan köpare och mäklare tror nu på sjunkande priser, men samtidigt tror också varannan mäklare fortsatt på oförändrade priser. Bostadsköpare är alltså samlat mer negativt inställda till prisutvecklingen, medan mäklare är mer tudelade mellan prisfall och inbromsning, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

På bara en månad, sedan den senaste undersökningen, har förväntningarna om lägre bostadspriser förändrats både hos mäklare och bostadsköpare. Andelen köpare som spår en prisminskning har ökat från 43 procent i april till 57 procent i maj, och andel mäklare från 34 procent till 51 procent. Endast 14 respektive 4 procent tror tvärtom att priserna kommer att öka.

Jämfört med årets första fem månader ser förväntningarna på den negativa prisutvecklingen ännu större ut. Andelen köpare som tror på lägre bostadspriser de nästkommande tre månaderna har ökat från 19 procent i januari till 57 procent i maj. För mäklarna har andelen stigit från 10 procent till 51 procent under samma period.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?“

Skiftet i förväntningar återspeglar även hur eftertraktade bostäderna är och hur stor köpbenägenheten är hos Boneos besökare. Antalet aktiva köpare som i maj planerar att köpa ny bostad inom sex månader har nu minskat till 50 procent jämfört med 59 procent föregående månad. Den andel besökare som planerar att köpa ny bostad inom den kommande månaden sjönk till 17 procent, vilket är en ny lägstanivå i år.

– I och med den mer negativa synen på prisutvecklingen så ser vi också att fler bostadsköpare väljer att avvakta med sina bostadsköp och att köpbenägenheten minskat under maj. Samtidigt väljer fler säljare att inte vänta till efter sommaren med att sälja, utan lägger ut sin bostad till försäljning redan nu. Antalet publicerade bostäder på Boneo ökade med 36 procent i maj 2022, jämfört med maj 2021. Att vi har mer avvaktande köpare och fler bostäder än vanligt ute till försäljning kommer sannolikt påverka priserna och försäljningstiden närmaste månaderna, avslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Om Mäklarkollen och Köparkollen
Mäklarkollen är en månadsvis undersökning som skickas ut till Boneos cirka 4,000 anslutna mäklare från bl a Länsförsäkringar FastighetsförmedlingBjurforsHusmanHagberg och andra mäklarbolag i Sverige. Där ombeds de svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt om andelen bostäder som säljs som kommande försäljningar ökat eller minskat.

Köparkollen är en månadsvis undersökning som går ut till alla besökare på Boneo.se, där de ombeds svara på frågor om hur de tror priser på bostadsmarknaden kommer förändras under nästkommande tre månader, samt när de planerar att köpa bostad.