Det är i skrivande stund många som är oroliga för framtiden och sin ekonomi. En av de saker som oroar många är det egna boendet. Bankerna erbjuder så gott som alla sina kunder amorteringsfrihet just nu. Detta underlättar för många, i alla fall på kort sikt. På lång sikt är det många som oroar sig för vad som händer. Till exempel om bostadens värde rasar under lånebeloppets storlek.

SEB spår att vi kommer att få se bostadspriserna rasa med 15 procent under 2020, och andra prognosmakare har gjort uttalanden om liknande värdeminskningar. Statistiken från bostadsinstituten visar redan på att bostäderna faller i pris. Ett kraftigt prisras kan komma att få negativa effekter på den svenska ekonomin. Det kan också komma att drabba  de enskilda hushållen som har en hög skuldsättning.

De flesta behöver inte vara oroliga

I de fall som lån och eventuella amorteringar bara sköts behöver de flesta inte alls vara oroliga. Betalas bara räntan kan inte banken slänga ut sina låntagare, de kan inte heller tvinga fram en försäljning. Konsumentkreditlagen ger bolånetagaren ett bra skydd, så länge som denne klarar av sina löpande åtaganden.

Faktum är att även om bankens pant helt plötsligt är värd mer än vad huset eller lägenheten är värd kan de inte kräva ytterligare amorteringar. Kravet är som sagt att låntagaren under tiden sköter sin del av avtalet, i detta fall betalar sina räntor och eventuella amorteringar.

Observera att en bank kan säga upp bostadslånet om det framkommer omständigheter som inte varit kända sedan tidigare, men det gäller oavsett Coronakris eller inte.

Det som däremot kan komma att bli ett problem är vid en försäljning, till exempel om en sådan sker i samband med en skilsmässa. I det fallet kan låntagarna tvingas sälja sin bostad med en förlust, och sluta med ett lån men ingen bostad. Detsamma vid byten av bank. Detta kan medföra att många tvingas kvar i relationer, boenden eller med en bank de helst velat byta ut.