Bostadspriserna fortsatte att falla under december och har nu sjunkit i nio månader på rad. Men en trendvändning kan vara nära i bostadsmarknaden, enligt siffror från Valueguard. Deras prisindex, HOXSWE, som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk med 1,4 procent under december. Rensat för säsongseffekter blev nedgången 0,6 procent. Bostadsrättspriserna föll med 0,9 procent medan villapriserna tappade 1,7 procent.

Preliminära siffror från Valueguard för de första veckorna i januari ger dock hopp om en stabilisering eller vändning av prisfallet. I Göteborg steg bostadsrättspriserna med 1,4 procent och i Stockholm var ökningen hela 2,0 procent jämfört med december. En ökad efterfrågan, högt tryck på visningar och fler avslutade affärer är orsaken till den starka starten på året.

Fredrik Kullman, VD för Bjurfors Sverige, beskriver scenförändringen från förra året då det förekom nollvisningar till nu då det ibland är fulla visningar och budgivningar. Han menar att det historiskt långa vacuum på marknaden skapat ett uppdämt behov. Sven-Erik Kristensen, VD för Bjurfors Göteborg, beskriver även han en ökad optimism på marknaden efter årsskiftet. Han tror att både köpare och säljare har accepterat det nya ränteklimatet och ser positiva tecken som återhämtningen på börsen och en topp på inflationen.