ABB, en ledande global teknikkoncern, har förvärvat ett minoritetsinnehav i det svenska startupföretaget Viking Analytics via sin riskkapitalenhet, ABB Technology Ventures (ATV). Det strategiska samarbetet syftar till att ta fram nästa generations förutsägande analyser av tillgångshälsa för elektrisk utrustning, vilket innebär att kunderna kan förutse avvikelser innan de hinner utvecklas till risker i verksamheten.

Viking Analytics har skapat en AI-baserad analysmotor som automatiskt detekterar oupptäckta drifttillstånd eller drifttillstånd som vanligen föregår fel på den elektriska utrustningen. På så sätt blir det enklare för operatörer att förebygga dyra feltillstånd, planera underhållet på ett effektivt sätt och maximera drifttiden.

Rajet Krishnan, vd för Viking Analytics, säger att företagets mål är att industrispecialister enkelt ska kunna extrahera insikter och värde från både processdata och tillgångsdata tack vare AI. Genom det strategiska samarbetet med ABB kan företaget utvidga sitt kunnande inom domänen elektrisk utrustning och tillsammans ta fram en lösning för att detektera avvikelser i mellanspänningsutrustning.

Sherif El-Meshad, Digital Lead, Electrification på ABB, säger att partnerskapet med Viking Analytics gör det möjligt för ABB att utveckla analyser som hjälper kunderna att upprätthålla sin verksamhet och sänka kostnaderna. Kunderna kommer att få de insikter de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin elutrustningsflotta och vidta förebyggande åtgärder för att undvika kostsamma fel.

Viking Analytics vann ABB Electrifications Startup Challenge 2020, en global tävling för teknikinnovatörer. De senaste två åren har ABB och Viking Analytics tagit fram mjukvara och infopaneler för detektering av avvikelser i en dataserie som genererats av sensorer på elektrisk utrustning.

Investeringen i Viking Analytics är den senaste i raden av åtgärder för att utöka ABB:s ekosystem av innovationspartners. Sedan bildandet 2009 har ATV investerat cirka 350 miljoner dollar i nystartade företag som stöder nya affärsmodeller och förbättrar företagets utbudsportfölj.