Generativ AI har snabbt blivit en central komponent i den globala teknikinvesteringens framkant, men Sverige tycks ligga ett steg bakom. En ny rapport från EY avslöjar att endast en fjärdedel av de svenska företagen investerar i denna banbrytande teknologi, en siffra som skuggas av den globala genomsnittet på nästan hälften. Denna tveksamhet kan visa sig vara en nackdel, då generativ AI:s förmåga att revolutionera och skala digitala strategier bekräftas alltmer.

En titt på den globala scenen

EY:s omfattande undersökning ger en tydlig bild av hur generativ AI har klättrat på listan över teknikprioriteringar. Med över 1400 företag deltagande världen över, står det klart att generativ AI endast överträffas av robotik och automation samt analys och AI i termer av investeringsprioriteringar. Detta understryker inte bara dess betydelse utan även dess potentiella impact på en mängd industrier.

Sveriges försiktiga ansats

Trots det globala intresset, visar rapporten att svenska företag håller en mer försiktig linje när det gäller generativ AI. Bara en fjärdedel av de svenska företagen har valt att investera i denna teknologi, och ännu färre ser den som en katalysator för digital transformation. Denna tveksamhet speglar en bredare osäkerhet kring teknologins risker och potential, där svenska företag verkar mer benägna att betona riskhantering över innovation.

Riskhantering vs. innovation

Ett anmärkningsvärt fynd i rapporten är den låga prioriteten som svenska företag lägger vid riskhantering kring generativ AI, en stark kontrast mot den globala trenden där detta anses vara av yttersta vikt. Medan svenska företag fokuserar på att hitta användningsområden och genomföra pilotprojekt, kan en brist på proaktiv riskhantering i längden visa sig vara en akilleshäl.

Framtiden för 5G och IoT

Utöver generativ AI, belyser rapporten också investeringar inom andra teknologiområden såsom 5G och IoT. Trots en växande förståelse för dessa teknologiers potential, pekar rapporten på en utmaning: att förstå hur dessa kan integreras och skala inom företagens strategier. För Sverige och resten av världen blir det avgörande att överbrygga kunskapsgapet och utnyttja dessa teknologiers fulla potential.

Framåtblick

Den snabba utvecklingen inom generativ AI och andra framtidsteknologier ställer höga krav på företagens förmåga att anpassa sig. För svenska företag betyder detta en nödvändig omvärdering av deras digitala strategier. Framgång i det långa loppet kommer att kräva en balans mellan innovation, riskhantering och en djupare förståelse för hur ny teknik kan skapa affärsvärde. Som Charlotta Kvarnström framhäver, är samarbete med ekosystempartners och en holistisk syn på teknologiinvesteringar nyckeln till att navigera i denna nya era.