Luxbright AB (publ), en ledande utvecklare av banbrytande lösningar för röntgenemission, bedömer att den adresserbara marknaden för bolagets mikrofokusrör kommer att växa med 4,7 procent per år och uppgå till 4 140 MSEK 2025.
Bedömningen baseras på marknadsrapporter samt diskussioner med industriexperter och generatortillverkare.

“Det finns ett stort gap på röntgenrörsmarknaden som vi kan fylla. Våra mikrofokusrör är unika i att kombinera mikrofokusprestanda med kostnadseffektivitet, vilket gör att vi har goda förhoppningar om att kunna utöka användningen av mikrofokus till applikationer som tidigare inte har kunnat dra nytta av dess fördelar”, säger Mats Alm, VD för Luxbright.

Idag används röntgen i huvudsak inom tre kommersiella områden: medicin, oförstörande provning (OFP) och säkerhetssystem. Luxbrights plan är att först leverera till OFP och säkerhetsmarknaden och därefter till den medicinska marknaden, som erfordrar vissa certifieringar.

De lösningar som finns på marknaden idag är antingen billigare högvolymprodukter med sämre prestanda eller dyrare speciallösningar med hög prestanda. Luxbrights teknik är ett kostnadseffektivare röntgenrör som tränger genom tätare material och ger skarpare bilder vilket intresserar köpare från båda grupperna. Därutöver kommer nya målgrupper, som tidigare inte erbjöds något alternativ, att kunna nås.

Röntgenrören är byggda med ”plug-and-play”-funktionalitet, vilket innebär att de direkt kan sättas in i existerande system, till exempel på flygplatser, som därmed omedelbart kan ge mer högupplösta bilder. I flygplatsernas säkerhetskontroller upptäcks idag upp till 50 procent av de otillåtna föremålen i Europa och 80–95 procent i USA. Med skarpare bilder kan fler föremål upptäckas samtidigt som kön i kontrollerna rör sig snabbare eftersom bedömningarna oftare blir korrekta.

Den bättre bildkvaliteten gör det även möjligt att träna AI för automatisk detektering. Det skulle innebära möjligheter att öka antalet kontrollstationer, upptäcka fler otillåtna föremål och att minska kötiderna ytterligare. På motsvarande sätt kan de cirka 120 000 producenterna i olika branscher som använder sig av OFP förbättra och utöka sina tester.

“Vår mikrofokuslösning har stor potential och är en början på en värdeskapande produktportfölj. Det finns ett stort intresse för vad Luxbright gör i röntgenbranschen och vi kommer att fortsätta att arbeta mot målet att vara den mest efterfrågade lösningen för röntgenemission”, säger VD Mats Alm.