Green Landscaping Group AB (publ) har förvärvat Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør AS med en omsättning på cirka 170 mnok.

Håkonsen og Sukke grundades 2008 och är ett av Norges mest stabila Landscaping bolag med god lönsamhet. Bolaget sysselsätter cirka 90 medarbetare och är verksamma i geografin väster om Oslofjorden med huvudkontor i Tønsberg.

-Håkonsen og Sukke är ett bolag vi haft på radarn under lång tid, och när tillfället var rätt inleddes en dialog. Bolaget drivs av skickliga ledare som har en syn på både ledarskap och kultur som delas av oss. Vi ser att ledningen i bolaget genom Roar Håkonsen, Brede Sukke och Tommy Lier kommer fortsätta driva bolaget på samma vis som tidigare men med skillnaden att de nu får kollegor i Green Landscaping Group. Vi hälsar samtliga anställda i bolaget välkomna till gruppen, avslutar Johan Nordström, CEO Green Landscaping Group.

– Vår avsikt var inte att sälja bolaget men när vi såg vilka övriga aktörer som blivit en del av Green Landscaping Group koncernen blev vi nyfikna. När vi sedan förstod vad gruppen avser med sin decentraliserade modell insåg vi att erbjudandet var rätt nästa steg för Håkonsen og Sukke. Vi får fortsätta driva bolaget och är ägare genom investering i Green Landscaping Group. Detta ger oss ytterligare inspiration till att fortsätta utveckla Håkonsen og Sukke och det gläder oss att bli kollegor med gruppens övriga bolag i Norge, säger Roar Håkonsen, VD Håkonsen og Sukke.

Green Landscaping Group förvärvar 100 procent av aktierna i Håkonsen og Sukke med omedelbart tillträde. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2021, beslutat om emission av 331 201 aktier i Green Landscaping Group, riktad till säljarna av Håkonsen og Sukke. Det motsvarar en utspädning om 0,64% av aktiekapitalet och rösterna i Green Landscaping Group. Totalt antalet aktier i Green Landscaping Group är efter genomförd emission 52 477 196 aktier. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på resultatet för 2021.