Idag noterades teknikbolaget LumenRadio på Nasdaq First North, en anteciperad marknadsnotering och aktieerbjudandet som bolaget gjorde inför noteringen blev ”kraftigt övertecknad”, det framgår enligt bolaget. Vid öppningshandeln handlades aktien inom intervallet 57 – 65 SEK, vilket innebar en uppgång om 19 – 35 procent. Under dagen har LumenRadio rekylerat ned något, efter lunchtid på torsdagen handlas aktien upp cirka 19 procent jämfört med noteringskursen.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland både svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat”, skrev LumenRadio.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 48 SEK per aktie. Det motsvarar ett börsvärde på 544 MSEK före erbjudandet och 594 MSEK efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 5,74 miljoner aktier, varav 1,04 miljarder avser nyemitterade aktier och 4,70 miljoner befintliga aktier som säljs av Latour Industries, Chalmers Innovation Seed Fund, Chalmers Ventures, Almi Invest och Almi Invest Västsverige.

LumenRadio har ett fokus på att utveckla och sälja tillförlitliga trådlösa, produkt-till-produkt, uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (IoT). Bolagets patenterade teknik erbjuder kunder en skalbar och framtidsanpassad lösning som ersätter traditionella kablar för styrning och automation, vilka enligt Bolagets bedömning ofta anses vara dyra att installera och komplexa att underhålla när förändringar ska göras i en installation.