Idag höjer Landshypotek Bank sparräntorna med 0,25 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,25 % från första sparkronan. Samtidigt sänker Landshypotek längre boräntor med 0,10 – 0,15 procentenheter.

Landshypotek fortsätter att utmana på spara-marknaden. Under hösten har banken varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna, vilket fått stor positiv respons från både nya och tidigare kunder. Dagens höjning av spara-räntorna är Landshypoteks tredje sedan september.

Tidigare i höstas har Landshypotek höjt räntorna vid två tillfällen för sparande – den 1 september med 0,55 procentenheter samt den 1 november med 0,50 procentenheter. Även den här gången höjer banken sparräntorna på konton för privatpersoner och medlemmar. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 2,25 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder till oss under hösten. Det bekräftar verkligen det stora intresset för ett tryggt buffertsparande med bra ränta från första kronan, samtidigt som man snabbt kommer åt sina pengar om de behövs för att täcka sina utgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Samtidigt fortsätter Landshypotek att utmana på bolånemarknaden genom att idag också sänka räntan på längre bolån med 0,10 – 0,15 procentenheter. Räntesänkningen gäller för bolån med 4 – 10 års bindningstid.

– Vi har en längre tid haft en av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor på kortare bolån. Nu ser vi en möjlighet att även stärka vårt kunderbjudande på längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek är en snabbt växande bank på bolånemarknaden. Allt fler hittar till den annorlunda banken som tryggt, enkelt och med tydliga räntor möter kunderna.

Se Landshypoteks samtliga räntor för spara och bolån:
Sparräntor för privatpersoner
Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Aktuella bolåneräntor