Enligt torsdagens inköpschefsindex befinner sig tillverkningsindustrin nu i en recession. Under morgonen meddelade Silf/Swedbank att inköpschefsindex för industrin sjönk till 45,8 i november från nedreviderade 46,6 i oktober. Novembersiffran är fjärde månaden i rad som indexet ligger under 50 vilket enligt Swedbank inte har skett sedan pandemiåret 2020.

Den försämrade omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri, inte minst i form av minskad orderingång och lägre produktion men också ett minskat pristryck från leverantörsledet vilket på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för produktion svarade i november för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och leveranstider medan delindex för lager gav ett positivt bidrag på grund av lägre inköpslager.

I november sjönk index för produktionsplaner till 53,7, den lägsta nivån på över två år. Det är sjätte månaden i rad som indexet är under dess historiska genomsnitt (63,9), vilket kan begränsa nyanställningsbehovet i industrin mer än vad vi hittills har sett, säger Jörgen Kennemar.

Index för rå- och insatsvarupriser föll i november till 58,0 från 67,4 i oktober och visar att pristrycket i industrin fortsätter att avta i snabb takt. Sedan november förra året har indexet fallit med 35 indexenheter.