Den svenska delen av det globala konsultföretaget Cognizant har under det senaste året sett den verkliga effekten av generativ AI inom bank- och finanssektorn. Sverigechefen Mats Johard och AI-experten Duncan Roberts beskriver hur den inledande hypen nu har övergått till konkreta resultat. De menar att generativ AI har en enorm potential när det gäller produktivitetsförbättringar, innovation och förändringsarbete inom bank- och finansbranschen.

Hypen kring generativ AI har varit tydlig i ungefär ett år, och även om många företag insett att generativ AI är här för att stanna, så är många fortfarande osäkra på hur de ska förhålla sig till tekniken. Samtidigt dyker det upp allt fler konkreta exempel på AI-baserade lösningar även inom bankbranschen. Genom att lyfta fram några av de exempel som vi på Cognizant jobbar med hoppas vi kunna avdramatisera komplexiteten och inspirera fler att våga ta steget.

Generativ AI har en enorm potential för produktivitetsförbättringar och bättre innovationer oberoende av vilken sektor vi talar om och tekniken kommer med största sannolikhet att medföra att många branscher förändras i grunden. Det gäller inte minst bankbranschen. Men vad kan resultaten medföra? Det är en fråga som många ställer sig, och vi som en betydande partner till bank- och finansiella tjänsteföretag där vi för närvarande hjälper 18 av de 20 största europeiska finansinstituten, svarar vi gärna på den frågan genom att lyfta fram några av de projekt som vi arbetar med just nu:

Tillsammans med ett investerings- och försäkringsföretag har vi genomfört ett så kallat Proof-Of-Value-projekt (POV), där vi utvärderade generativ AI:s potential att förändra och effektivisera kundinteraktionen med hjälp av en mer avancerad chatbot. Med hjälp av AI har företaget lycktas öka träffsäkerheten och relevans från 91 procent till 97 procent. Det är siffror som i slutändan har en enorm betydelse för den samlade kundupplevelsen. Dessutom har projektet påvisat positiva bieffekter som effektivitetsökningar och minimerade misstag.

För några månader sedan lanserade vi ett pilotprojekt för en europeisk bank. Projektet fokuserade på att ge kodare tillgång till verktyg och funktioner som hjälper dem i sina arbeten. Som ett resultat ökade produktiviteten med 35 procent – och detta i den första testversionen. Här kan vi lugnt konstatera att effektiviseringar som dessa skapar konkurrensfördelar som har en stor inverkan på marknadens dynamik.

Ytterligare ett intressant exempel är ett pilotprojekt kring kodkonvertering som vi genomfört under sex veckor tillsammans med ett stort europeiskt försäkringsbolag. Det handlar om programmeringsspråket Cobol. Cobol-kompetens har länge setts som en värdefull tillgång hos medarbetare, men vårt projekt visar att generativ AI erbjuder ett snabbare och mer flexibelt alternativ till att hantera Cobol hos den här kunden. Det är också ett exempel på hur äldre strukturer förändras då nya teknologier kommer in i bilden.

En annan trend inom generativ AI är att utnyttja det för hållbarhetssatsningar. Den senaste Deep Green-rapporten som Cognizant och Oxford Economics har gjort visar att 58 procent av de tillfrågade har implementerat AI eller maskininlärning för att förbättra sina satsningar på miljön.

En uppsättning frågor för att komma igång

Även om generativ AI inte är lösningen på allt, så kan de existerande modellerna med rätt affärsdata ge insikter och skapa innehåll med mycket mindre handpåläggning än tidigare. Eftersom alla kan komma åt och använda samma AI-modeller så håller innovation på att demokratiseras. Det innebär i sin tur att det som definierar framgångsrika företag håller på att förändras.

Det är framförallt två saker som kommer att skilja de framgångsrika från de övriga – data och människor. Det är företagens unika information som matas in i AI-modellerna- i kombination med personerna på företaget som tillsammans kan maximera resultaten från generativ AI och därmed förbättra verksamheten. Företag måste börja med att ställa några grundläggande frågor, och sedan bygga vidare på dem för att skapa ett ramverk för projektet.

– Vad försöker vi uppnå?
– Hur ser juridiken ut?
– Vad är det för kompetens vi behöver?
– Vilken data har vi och vad behöver vi?
– Hur ser säkerheten ut?
– Hur kommer projektet att förändra vår verksamhet och våra verksamhetsmodeller?

Med ett holistiskt arbetssätt som utgår från svaren på de frågorna, kan företag i bankbranschen förändra sina verksamheter utifrån de möjligheter som generativ AI ger på kort och lång sikt.

Från problemlösning till att hitta problem

För det AI-drivna företaget kommer det också att bli allt viktigare för medarbetare att kunna skifta tankesätt från att lösa problem till att identifiera dem. Det är tvärt emot hur de flesta arbetsplatser har fungerat i decennier – vi har fokuserat på att ta ett befintligt problem och hitta en icke-självklar lösning på det. Men AI, i kombination med mänsklig kreativitet, har en så revolutionerande förmåga att lösa problem att det frigörs tid för människor till kreativa uppgifter och att hitta de problem som är bäst lämpade för att lösas med AI-teknik.

/Mats Johard, Sverigechef på Cognizant och Duncan Roberts, AI-expert och futurist på Cognizant Research

 

Om Duncan Roberts
Duncan Roberts är AI-expert, futurist och chef på Cognizant Center for the Future of Work. Han arbetar med digitala strategier och är rådgivare åt företag som använder teknik för att uppfylla sina strategiska mål. Duncans forskar om det virtuella rummets inverkan på arbetsplatsen och han har utvecklat applikationer för VR- och AR-baserad hårdvara åt stora företag. Innan Duncan kom till Cognizant arbetade han för ett av de största förlagen i Europa och spelade en ledande roll i den digitala publiceringsrevolutionen. Han har en magisterexamen i filosofi från University of St. Andrews.

Om Mats Johard
Mats Johard är Managing Director Sweden på Cognizant. Han har mer än 20 års erfarenhet inom IT/tech-branschen och driver strategier för att maximera tillväxt på en global skala. Under sin karriär har Mats genererat betydande tillväxt och lönsamhet med specialisering på att vända stagnerande affärer genom strategiskt förändringsarbete och omstrukturering. Mats leder Cognizant i Sverige med stor framgång.

Disclaimer: Duncan Roberts och Mats Johard, har författat denna krönika för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörernas egna.