Region Östergötland tar ett stort steg framåt i sin digitaliseringsresa genom att välja SD Worx som leverantör av deras nya HR- och lönesystem. Detta beslut markerar inte bara en milstolpe för regionen utan även en betydande återkomst för SD Worx i den offentliga sektorns marknad.

En nödvändig modernisering

Region Östergötland, som ansvarar för vitala samhällsfunktioner såsom hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik, står inför utmaningen att effektivisera sin verksamhet för att kunna hantera de omfattande kostnader som uppgår till cirka 22 miljarder kronor årligen. Med cirka 15 000 anställda är en robust löneprocess av yttersta vikt. Det nya systemet från SD Worx är ett svar på regionens behov av modernisering och effektivisering, där den befintliga lösningen har varit i drift sedan 1998 och i skriande behov av uppdatering.

Krav på integration och flexibilitet

En avgörande faktor i valet av SD Worx var behovet av effektiva integrationer med andra system. Region Östergötland strävar efter en lösning som är flexibel och anpassningsbar till dagens och framtidens behov, utan att begränsas av föråldrade arbetssätt. Den framgångsrika upphandlingen visar på regionens ambition att välja “rätt system, inte ett system”, som kan integreras smidigt med övriga delar av organisationens digitala infrastruktur.

Framtida vinster och potential

Det nya systemet förväntas inte bara förenkla och effektivisera löneprocesserna utan även bidra till betydande tidsbesparingar genom automatisering och bättre integrationer, exempelvis inom schemaläggning och anställningsprocesser. Denna förändring är av stort intresse inte bara internt utan har även väckt nyfikenhet hos andra regioner och offentliga organisationer.

En strategisk comeback för SD Worx

För SD Worx representerar avtalet med Region Östergötland en viktig återkomst till marknaden för offentlig sektor. Företaget, som tidigare var känt som Aditro, ser detta som ett strategiskt steg för att stärka sin position och bidra till digitaliseringen av offentlig sektor. Med en stark vilja att vara en långsiktig partner i den offentliga sektorns digitala omvandling, blickar SD Worx framåt mot ett framgångsrikt samarbete med Region Östergötland.

Mot en digital framtid

Med en planerad gå-live om cirka tolv månader står Region Östergötland inför en intensiv period av förberedelser och implementering. Detta projekt är ett tydligt tecken på regionens ambition att inte bara förbättra sina interna processer utan även att ta en ledande roll i digitaliseringen av offentlig sektor. Framtiden ser ljus ut för både Region Östergötland och SD Worx i deras gemensamma strävan efter en mer effektiv och digitaliserad offentlig sektor.