Kronans Apotek börjar nu att sälja två olika självtester för pågående infektion av covid-19. Testerna kommer att säljas på alla Kronans Apotek och E-handel samt erbjudas till företag. Båda testerna är hemmatester; ett av dem är ett så kallat Snabbtest Antigentest med svar inom 10–30 min och det andra testet är ett PCR-test som skickas in till labb med svar inom 1–2 dygn.

Olika åtgärder för att begränsa smittan, och nu en allt högre andel av befolkningen vaccinerad, gör att antalet smittade är på tillbakagång. Trots detta finns fortfarande behovet av enkla och precisa test. Nu gör Kronans Apotek hemmatester för pågående infektion av covid-19 mer tillgängliga genom att börja sälja dem i alla sina 300+ apotek, e-handel samt även direkt till företag.

– Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället och här vill vi som apotek bidra på alla sätt vi kan. Det känns därför bra att vi kan erbjuda våra kunder en tillgänglig lösning för att testat sig själva. Hemmatesterna har dessutom en hög tillförlitlighet och ett enkelt handhavande, säger Martin Belin, Chef för Recept och Tjänster på Kronans Apotek.

De två tester som Kronans Apotek nu erbjuder kommer från Dynamic Code PCR och Humasis Antigentest självtest. Båda tester är CE-märkta och har en hög tillförlitlighet och möter alla prestandakrav från FHM gällande självtester: Känslighet på minst 90% samt specificitet på minst 97%.