2023 går till historien som det högsta konkursåret sedan 90-talets finanskris. Konkursvågen har pågått i sjutton månader i sträck och drabbat företag av olika storlek och inom olika sektorer och regioner. Specifikt har sportsektorn, bilhandlare och byggbranschen påverkats mest. Under året gick 1,08 procent av Sveriges aktiebolag i konkurs. Det förväntas att höga konkurstal kommer att fortsätta dominera större delen av 2024.

Kreditupplysningsföretag Creditsafe, summerade 2023 som året med flest konkurser sedan deras mätningar startade 1999. Totalt har 8 243 aktiebolag gått i konkurs under året, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Årets konkurser drabbade över 24 000 anställda, en ökning med 40 procent jämfört med året innan.

– Det är en tuff och sorglig utveckling att vi nu ser så här många företagskonkurser. En tragedi för både ägare och anställda, och många människor som påverkas. Vår bedömning är att höga konkurstal kommer prägla större delen av 2024. Trots detta finns ljusglimtar, bland annat positiva signaler om att räntetoppen nu är nådd och att inflationen är på nedgång. Det innebär förhoppningsvis att den kraftigt ökade konkurstrenden kan bromsa in och stabiliseras under året, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

En betydande del av årets konkurser (3 av 10) fick skatteanstånd, vilket innebar att de mottagit stöd och skjutit upp skatteinbetalningar under pandemin och dess fortsättning.

Branscher där konkurserna ökat mest

Bransch
2022
2023
Ökning %
Sportaffärer och Sporthallar
93 170 83%
Bilhandlare 99 140 41%
Byggbranschen
1 079 1 487 38%
Konsultbyråer 407 540 33%
Frisör- & Skönhetssalonger 86 113 31%
Detaljhandel
757 983 30%
Hotell & Restaurang 589 727 23%
E-handel
184 226 23%
Fastighetsbolag 168 205 22%
Städföretag 96 117 22%
Åkerier 163 197 21%
Partihandel 380 458 21%
Industri 256 304 19%
Bilverkstäder 224 258 15%
Livsmedelsbutiker 116 127 9%

Tabell: Creditsafe

De branscher som drabbats mest under året är sportaffärer och sporthallar där antalet konkurser ökat med 83 procent, bilhandlare med 41 procent samt byggbranschen med 38 procent. Totalt gick 1 487 byggfirmor och entreprenörer i konkurs medan detaljhandeln också upplevde stora utmaningar med 983 handlare i konkurs, en ökning med 30 procent.

Även om antalet konkurser i förhållande till det totala antalet företag (762 000) inte är extremt högt (1,08 procent), är det den högsta nivån sedan 2015. En jämförelse visar att det är en ökning från 0,85 procent förra året och 0,82 procent året innan. Detta beror delvis på den ökande mängden aktiebolag under de senaste tio åren.

– Vi är egentligen tillbaka på nivåerna som det såg ut innan pandemin. De senaste åren har vi haft extremt låg konkursutsatthet. Många företag överlevde tack vare statligt stöd under pandemin, men det blev även konstgjord andning. Samtidigt startades väldigt många nya bolag under denna period, säger Henrik.

Ett ovanligt högt antal stora företag har gått i konkurs under 2023, inklusive flera betydande byggföretag. Sammanlagt 68 aktiebolag med en omsättning överstigande 100 miljoner gick i konkurs, jämfört med endast 40 bolag föregående år. Det är dock värt att notera att en tredjedel av alla aktiebolag som hamnat i konkurs under året antingen saknar omsättning eller har inte lämnat in något bokslut.

Årets största konkurs

Årets största konkurs var Fastec Sverige med en omsättning på drygt 1,2 miljarder, följt av flygbolaget Nova Airlines med 874 miljoner och hustillverkaren Anebyhusgruppen med en omsättning på 834 miljoner. Den sistnämnda var också den största arbetsgivaren med 206 anställda.

Även gamla och etablerade företag har drabbats av konkurs. Tre av de konkurserade aktiebolagen hade funnits i över 100 år – tryckeriet Holmbergs i Malmö (1907), fastighetsbolaget Lilla Lee Fastighets (1922) och elektronikföretaget Novametric (1923).

Ingen region undgick konkursvågen under året. Särskilt svårt drabbade var företagen i Blekinge (86 procent), Gävleborg (55 procent), Jämtland (52 procent) och Örebro (45 procent). Storstadsregionerna Stockholm (35 procent), Västra Götaland (31 procent) och Skåne (27 procent) noterade också betydande ökningar.

December avslutades med ännu fler konkurser än tidigare år. Hela 848 aktiebolag gick i konkurs, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Den största konkursen i december var Forsheda Hus AB med en omsättning på 333 miljoner. Ett annat välkänt bolag var cykelhjälmsföretaget Hövding med en omsättning på 99 miljoner.

Trots att antalet nya aktiebolag minskade med 13 procent jämfört med föregående år, registrerades totalt 48 538 nya aktiebolag under 2023. Det är lika många som år 2019, det vill säga före pandemin