Klarna rapporterar minskade förluster och siktar på en börsnotering senare i år, enligt bolagets årsredovisning. Detta markerar ett betydande steg mot att bli noterat på New York-börsen och uppskattas nå en värdering på omkring 200 miljarder kronor.

Förlustminskning för Klarna: Från 10,5 till 3,2 miljarder kronor

Klarnas årsredovisning för 2023 avslöjar en betydande förbättring av företagets ekonomiska prestanda. Rörelseförlusten minskade avsevärt från 10,5 miljarder kronor 2022 till 3,2 miljarder kronor under 2023. Detta är ett positivt tecken för investerare och stärker Klarnas position inför en eventuell börsnotering.

Första kvartalsvisa vinsten och ökade intäkter

Enligt Klarnas VD, Sebastian Siemiatkowski, gjorde företaget en vinst för första gången på kvartalsbasis. De totala intäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 23,5 miljarder kronor. Denna ökning belyser Klarnas framgångsrika expansion och popularitet, särskilt på den konkurrensintensiva amerikanska marknaden.

Minimerade kreditförluster och amerikansk tillväxt

Samtidigt som Klarna redovisar minskade förluster, visar även kreditförlusterna en nedgång på 32 procent och landar på 3,8 miljarder kronor. Klarnas starka närvaro och tillväxt i USA har varit en viktig drivkraft bakom dess framgång, och bolaget befäster därmed sin position som en ledande aktör inom betalningssektorn.

Börsnotering på horisonten – Uppskattat värde 200 miljarder kronor

Rykten om Klarnas planer på en börsnotering på New York-börsen under andra halvåret 2024 har spridit sig. Uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg indikerar att Klarna siktar på en värdering på omkring 200 miljarder kronor vid noteringen. Klarna själva har ännu inte bekräftat dessa uppgifter, men VD Sebastian Siemiatkowski har klargjort att bolaget planerar att noteras “inom en rimlig tid.”

Klarnas väg framåt

Klarnas steg mot en börsnotering och de positiva ekonomiska resultaten tyder på en lovande framtid för företaget. Den ökade tillväxten och minskade förlusterna stärker förtroendet för Klarnas förmåga att hantera den konkurrensintensiva och dynamiska e-handelssektorn. För investerare och branschobservatörer blir det intressant att följa Klarnas fortsatta utveckling och dess potentiella entré på börsen under året.