Väljer att arbeta deltid under några år riskerar du att förlora flera tusenlappar i pension, särskilt om du tjänar över 44 375 kronor per månad. Den som gör det ska vara extra uppmärksam. Men det finns sätt att rädda pensionen, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. -Genom att föra över några tusenlappar i månaden till den som väljer att arbeta deltid går det idag att kompensera för den urgröpning deltidsarbetet gör på pensionen.

Länsförsäkringar har räknat ut hur stort sparbelopp det handlar om för några av våra vanligaste yrken.

– Föräldraledighet och deltid under det första året har inte så stor påverkan på den framtida pensionen då många arbetsgivare kompenserar för dessa månader. Det är när en förälder går ned i tid under flera år man bör sätta av pengar för att inte förlora i pension på att sköta det oavlönade hushållsarbetet i hemmet, säger Trifa Chireh.

Yrke Månadslön Så mycket förlorar den som arbetar deltid i 8 år Kompenserande eget pensionssparande per månad under 8 år
Undersköterska 29 500 kr 192 499 kr 1 579 kr
Lärare 37 000 kr 241 439 kr 1 986 kr
ST-läkare 48 000 kr 549 924 kr 4 026 kr

Tabellen visar på hur mycket familjen behöver spara per månad för att kompensera för de minskade pensionsavsättningarna till den i familjen som jobbar deltid. Vi har räknat på att deltidsarbetet pågått under 8 år och att den ena föräldern är arbetar 75 procent efter föräldraledigheten, tills yngsta barnet fyller 8 år och därefter återgår till heltidsarbete. Exempelpersonen är 30 år och född 1992 och har en premiebestämd tjänstepension. Har ett barn. Hen börjar arbeta vid 25 år och går i pension vid 67 år. Har kollektivavtalad tjänstepension via sin arbetsgivare. Att bortfallet i detta fall med inkomst på 48 000 kr blir så stort beror på att ITP ger 30% vid inkomst över 7,5 Ibb, samtidigt får man avsatt till allmän pension upp till 8,07 Ibb. Man tappar alltså båda delarna.

-Att det idag endast är 10 procent som sätter av pengar till den som arbetar hemma, enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört, tror jag i huvudsak beror på okunskap. Dels förstår man inte hur bara några års hemarbete påverkar pensionen, dels tror jag inte att man känner till kompensationssparandet, säger Trifa Chireh.

Så här kan familjer jämna ut skillnaderna i pensionskapital

Pension: Om ni är gifta: ge bort premiepensionen till den som arbetar deltid som är den mindre delen av den allmänna pensionen på 2,5 % av inkomsten. Det är ett enkelt sätt att föra över pengar till sin maka utan att behöva sätta av pengar här och nu, skönt för ett hushåll just nu med tajt ekonomi som vill kompensera sin partner. Det går till exempel att ge bort premiepensionen under de år då någon arbetar deltid.

Privatpension: För att kompensera den som förlorar värdefull tjänstepension under föräldraledighet och deltidsarbete bör man spara privat. Se dock till att skriva att skriva ett äktenskapsförord och göra sparandet till enskild egendom. Vid en eventuell separation delas privatpensionen mellan makarna men inte tjänstepensionen. Även en ISK/Kapitalförsäkring delas mellan makarna om den inte är enskild egendom.

Har du inkomst över ca 48 000kr så kan du själv se till och kompensera utebliven pensionsinsättning via en löneväxling som är att växla befintlig lön, löneökning eller bonus mot en större avsättning till pensionen.