Jan Gurander kommer att lämna rollen som vice vd för Volvokoncernen den 31 december 2022. Hans övriga ledningsuppdrag inom koncernen kommer gradvis att fördelas på övriga medlemmar av Volvokoncernens ledning. Efter nyår kommer Jan Gurander att stå till vd och koncernchef Martin Lundstedts förfogande.

Jan Gurander har en lång och framgångsrik karriär inom Volvokoncernen, med start som finanschef 2014. Han hade befattningen som tillförordnad vd och koncernchef under delar av 2015 och utsågs till vice vd 2016. Före sin karriär inom Volvokoncernen har Jan Gurander haft befattningen som finanschef inom en rad företag i fordonsindustrin och har en bakgrund inom finanssektorn.

”Som vice vd, finanschef och ordförande för flera affärsområden under de senaste nio åren har Jan varit en av nyckelpersonerna bakom koncernens positiva tillväxt- och lönsamhetsutveckling, samt vår stärkta finansiella position”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. ”Jan har även varit starkt bidragande i arbetet med vår strategiska riktning för att leda transformationen mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Låt mig uttrycka min uppskattning för hans betydande insats genom åren och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.”