Sedan oktober 2020 har Sigma Technology Group, en del av Dan Olofssons IT-koncern Sigma, startat sju nya bolag inom digitalisering och mjukvaruutveckling. Ambitionen med satsningar är att erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling till kunder inom alla branscher – från bank, industri, konsument till offentlig sektor och utbildning och skapa 700 jobb inom de närmaste tre åren. Sigma Technology stärker sin närvaro i Skåne genom att starta Sigma Technology Software Solutions med verksamhet i Lund, Malmö och Helsingborg.

Sigma har en aktiv roll i den digitala revolutionen och möter en ständigt ökande efterfrågan på såväl teknikutveckling som digitala lösningar. Industri 4.0 är här och är en revolution i sig och behoven av digitala och uppkopplade applikationer och ny teknik finns överallt.

Toni Risteski, VD på det nystartade bolaget Sigma Technology Software Solutions har jobbat inom IT-konsultbranschen de senaste 15 åren, en hel del inom telekombranschen. Han ser att behovet för smidiga mjukvarulösningar växer nu inte bara hos tekniktunga företag. Bland kunduppdrag som Sigma Technology Software Solutions får idag kommer exempelvis smarta banklösningar, mobila applikationer för EdTech-sektor, programvara för uppkopplade klockor mm.

– Digitaliseringen har ökat mycket under nuvarande omständigheterna och vi ser att många företag fortsätter att hitta fler digitala lösningar och anpassar sig för framtiden. Vi brinner för att hjälpa våra kunder med bra och smarta lösningar genom våra duktiga medarbetare med spetskompetens inom systemutveckling och IT.

– Vi positionerar oss som en av de främsta inom våra kundsegment och väljer nu att utöka vår affär ytterligare för att svara upp mot de behov vi ser i marknaden. Vårt sätt att organisera vår verksamhet är en framgångssaga där vi tillvaratar den energi och drivkraft som entreprenörsdrivna bolag innebär. Genom att vara uppdelade i mindre bolag kan vi säkerställa lokal förankring och korta beslutsvägar och hålla våra kunder och medarbetare nöjda samtidigt som vi kan växa snabbare, säger Carl Vikingsson, VD för Sigma Technology Group.

Etableringen i Helsingborg ser Toni Risteski som ett strategiskt beslut för att kunna hitta nya talanger till företaget men också på grund av stadens innovationsdrivna näringsliv:

– Helsingborgs näringslivsstrategi är att bidra till ett starkt innovationssystem som leder till nya möjligheter för innovation, transformation och tillväxt. Jag är en helsingborgare själv, och jag tycker att det är mycket spännande att följa stadens satsningar på innovations- och tillväxtprojekt framförallt för teknikföretag och uppstartbolag. Vi ser fram emot att hitta många nya talanger som kan stödja lokala bolag i Helsingborg inom systemutveckling, tillägger Toni.