Måndagen den 17:e augusti klockan 12:00 offentliggörs och presenteras Omstartskommissionens slutrapport. Rapportens 10 kapitelförfattare och kommissionens ordförande, Klas Eklund, medverkar.

Bakgrund
Mitt under pandemin tillsattes Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält, ledda av ekonomen Klas Eklund. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga politikområden.

På måndag den 17 augusti klockan 12:00 överlämnar Omstartskommissionen sin slutrapport och presenterar sina idéer för ett starkare Sverige.

Presentationen kan ses digitalt i realtid på denna länk.

Tid: 12:00-14:45, måndag 17:e augusti.

Plats: Brunnsgatan 2, Stockholm.

Medverkande:

Ordförande: Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling.
Finanspolitik: Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet.
Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet.
Digitalisering: Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet.
Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet.
Utbildning: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet.
Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola.
Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet.
Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket.
Skatter: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet.
Sverige i EU och världen: Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär.