I det andra avsnittet av Finanstids nya podcast Framtidsbolagen gästar Jonas
Hernborg, vd för Elitfönster. Avsnittet tar lyssnaren genom Jonas roll som vd
och hans vision för framtiden i ett företag som har tillverkat fönster i Småland
sedan 1924. Elitfönsters tydliga hållbarhetsarbete och tekniska innovationer
som exempelvis smarta fönster är några ämnen som diskuteras när Jonas
intervjuas av programledaren Hampus Rebjö.

Klicka här för att lyssna på Spotify

Jonas Hernborg är, sedan februari 2019, vd för det småländska företaget Elitfönster som är en del av det börsnoterade bolaget Inwido – Europas största leverantör av fönster och dörrar. I avsnittet berättar Jonas om hur ett sekel av småländsk envishet och framåtanda gjort Elitfönster till en marknadsledande fönstertillverkare i Sverige.

Jonas är en karismatisk och kommunikativ ledare som leder det snart 100-åriga företaget med målet att de ska bli en föregångare inom hållbarhet och digitalisering. Han har tydliga visioner om hur framtidens ledarroll kommer att gå från att traditionellt sett vara en auktoritär roll till att bli mer inspirerande och visionär där en tydlig nyckel till framgång ligger i ett företags gemensamma engagemang och driv – eller som Jonas själv beskriver det: Profit and Fun!

Klicka här för att lyssna på iTunes

I avsnittet berättar Jonas om hur de tillverkar fönster från ax till limpa och hur Elitfönster
kan erbjuda två miljarder olika kombinationer av fönster. Han betonar även värdet av
att arbeta hållbart både socialt och ekonomiskt och med minsta möjliga miljö- och
klimatpåverkan. Elitfönster har ett stort engagemang för landsbygden, miljön och
hållbara tillverkningsprocesser. De arbetar också kontinuerligt med att utveckla deras
produkter för att bidra till ett bättre inomhusklimat och spara energi.
Intervjuaren Hampus Rebjö och Jonas pratar även om företagskultur och om att hantera
kriser och tuffa tider, som till exempel en pandemi. Jonas menar att Elitfönster möter
motgångar tillsammans inom företaget och hanterar det med transparens, öppenhet och
delaktighet. Elitfönster har lyckats gå mot strömmen under pandemin och göra en,
historiskt sett, stor investering med avsikten att säkerställa arbetstillfällen, utveckla
produktionen och bidra till landsbygdsutvecklingen.

Klicka här för att lyssna på Acast