Nets och Nexi har idag ingått ett bindande fusionsavtal och därmed skapas en ledande paneuropeisk betalningsleverantör. Fusionen är en viktig milstolpe både för bolagets expansion i Europa liksom för möjligheten att fortsätta investera i innovativa betallösningar.

 

Nets och Nexi, två ledande aktörer inom den europeiska betalningsindustrin, har efter en period av exklusiva förhandlingar ingått ett bindande avtal om en fusion genom utbyte av aktier.

Sammanslagningen skapar en ledande paneuropeisk aktör inom betalningsindustrin med ett starkt heltäckande tjänsteutbud. De två företagen kommer gemensamt stärkas genom en kompletterande geografisk närvaro i Europa, ett bredare produktsortiment och vissa synergieffekter.

Den nya koncernen har en modern storskalig paneuropeisk teknisk plattform som möjliggör fortsatt tillväxt – både i väl digitaliserade regioner såsom Norden och i länder som Italien, Tyskland och Polen, där digitala betalningar fortfarande är på en relativt låg nivå och tillväxtpotentialen är hög. Genom sammanslagningen kommer koncernen att ha en bra utgångspunkt för att kunna fortsätta utveckla partnerskap med handlare och banker i Europa.

Nets aktieägare erhåller nyemitterade aktier i Nexi och blir därmed delägare med långsiktiga åtaganden. När fusionen med Nexi är genomförd är planen att fortsätta konsolideringen samt också slutföra fusionen med italienska SIA, som Nexi och SIA tillkännagav förra månaden, och som är oberoende av detta.

VD för Nexi, Paolo Bertoluzzo, säger:

”Denna fusion, som efterföljer vårt avtal med SIA, skapar en ledande europeisk betalningsleverantör med skalfördelar och kompetens som på bästa sätt kommer stödja våra kunder i hela Europa, från konsumenter, handlare, företag, partners, banker till offentliga och andra finansiella institutioner. Nexi kommer att utvecklas till en europeisk ledare inom digitala betalningar med tillgång till en marknad som är fyra gånger så stor och med stora tillväxtmöjligheter. Den nya koncernen kommer med sin närvaro i mer än 25 länder att vara en stark drivkraft för digitalisering i Europa och övergången till digitala betalningar. Våra medarbetare och större aktieägare i Nexi är verkligen inspirerade av den nya koncernens vision med goda utsikter för värdeskapande och tillväxt. Vi ser fram emot att börja samarbeta med Nets mycket kompetenta medarbetare för att tillsammans förverkliga den nya koncernens vision och driva innovation inom betalningsbranschen i hela Europa under många år framöver.”

Koncernchef för Nets, Bo Nilsson, säger:

“Detta är en viktig milstolpe på vår resa att bli ledande inom digitala betalningar i Europa. Från att först vara baserade i Danmark och Norge och sedermera i Sverige och Finland så har vi de senaste åren utvecklats till en ledande europeisk aktör, som genom stark innovation och stor insats från våra medarbetare bidragit till att forma vår bransch och skapa värdefulla lösningar för våra kunder och partners. Vi har nyligen expanderat till Tyskland, Österrike, Schweiz och Polen – samtliga länder med stor potential för tillväxt. Norden kommer att fortsätta vara viktigt för den nya koncernen, både för utvecklingen och kompetensen, eftersom det är den mest digitalt avancerade regionen i Europa”.

Under Hellman & Friedmans ägande de senaste tre åren har Nets genomgått betydande förändringar och investeringar, vilket lett till en snabb tillväxt organiskt och via strategiska förvärv, såsom Dotpay/eCard, P24 och PeP inklusive fusionen med Concardis Payment Group.

Den nya koncernen (Nexi, Nets, SIA) förväntas i år att ha en omsättning på cirka 2,9 miljarder EUR och en beräknad EBITDA på cirka 1,5 miljarder EUR inklusive synergier. Fusionen mellan Nexi och Nets förväntas skapa årliga synergier på cirka 170 miljoner EUR före skatt som drivs av:

  • ~ 95 miljoner EUR i kostnadssynergier genom rationalisering/optimering av IT och tekniska plattformar, samt genom upprättande av gemensamma servicecenter, kompetensenheter och gemensamma inköp/upphandlingar.
  • ~ 60 miljoner EUR i omsättningssynergier, varav 40 miljoner EUR avser ökade intäkter från merförsäljning av digitala lösningar till små och medelstora företag, ökad försäljning av omnikanallösningar för större företag och ökad tillväxt i attraktiva branscher.
  • ~ 35 miljoner EUR i lägre investeringar genom gemensam innovation och produktutveckling.

Som ett resultat av fusionen erhåller Nets aktier i Nexi, där Nets aktieägarna får totalt 407 miljoner nyemitterade Nexi-aktier, som kommer att representera 39 procent av ägandet i Nexi (31 procent efter sammangåendet med SIA). Nets aktieägare kommer att behålla sina Nexi-aktier i upp till två år, vilka successivt kommer att kunna avyttras inom denna period. Värdet på Nets beräknas till 7,8 miljarder EUR baserat på Nexis nuvarande aktiekurs (vilket motsvarar en EV/EBITDA för det förväntade resultatet 2020 på x20). Dessutom kommer det vara möjligt för Nets aktieägare att få ytterligare aktier till ett värde av 250 miljoner EUR som emitteras 2022, givet att Nets lyckas uppnå en viss vinstnivå räkenskapsåret 2021.

Michaela Castelli, styrelseordförande i Nexi, fortsätter som ordförande för det fusionerade bolaget. Paolo Bertoluzzo, VD för Nexi, kommer att fortsätta som VD. Bo Nilsson, koncernchef för Nets, blir styrelseledamot i Nexi och styrelseordförande i Nets.

Relevanta myndigheter måste godkänna fusionen liksom sammangåendet med SIA vilket kommer att ske parallellt. Transaktionen mellan Nexi och Nets förväntas slutföras före fusionen med SIA, som förväntas slutföras under tredje kvartalet 2021.

 

Om Nets
På Nets ser vi enklare betallösningar som grunden för utveckling och tillväxt – både inom handeln och samhället. Nets-koncernen har över 4 000 medarbetare i ett antal länder i Europa och inkluderar nu DIBS, tyska Concardis och polska Dotpay/eCard. Vi hjälper hundratusentals företag och handlare samt hundratals finansinstitut att göra det enklare för sina kunder, samtidigt som vi levererar oöverträffad säkerhet och stabilitet. Att skapa en enklare morgondag är det som driver oss.